Med ansvar för miljön och samhället   

 Vi arbetar alltid med ett helhetsperspektiv i våra projekt där boendeekonomi, samhörighet och smarta gröna lösningar skapar långsiktiga förutsättningar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Levande kvarter med stark gemenskap

Med människan i fokus

När vi utformar våra bostadsområden vill vi bidra till levande kvarter med en stark gemenskap. Attraktiva mötesplatser utrustas från början för att främja social aktivitet. Rumsliga, sociala sammanhang bidrar till en stark gemenskap som uppmuntrar till delningsekonomi och samarbete. Områdena gestaltas på de gåendes villkor med inbjudande promenad- och cykelstråk. De lugna lokalgatorna blir den spontana mötesplatsen i vardagen. 

Vår grundié, att genom bostäder skapa framtidsmöjligheter för fler, är lika viktigt idag som när vi startade vår verksamhet. En blandad bebyggelse med genomtänkt placering främjar socialt deltagande och möjliggör områden som är väl integrerade i sin omgivning och tillåter förändringar över tid.

Miljön

Med omsorg om miljön

Vi vill att det ska vara enkelt att bo och leva hållbart i våra bostäder. Det vi bygger blir en del av människors tillvaro under en lång tid framöver och vi arbetar med att göra vårt och köparen av bostadens klimatavtryck på planeten mindre. Genom smarta gröna lösningar och öppenhet för nya idéer skapar vi bostäder med stora mervärden och kan på allvar skapa goda förutsättningar för ett hållbart boende.

 

Våren 2021 tog vi ett strategiskt beslut att investera i byggandet av storskaliga solcellsparker i Sverige. Satsningen är en av flera åtgärder vi gör för att kompensera för de koldioxidutsläpp våra byggprojekt och bostäder ger upphov till. 

 

Vi har valt att i huvudsak bygga våra bostäder i trä. Trä är både förnybart och det byggmaterial som bidrar minst till utsläpp av koldioxid. Ibland väljer vi andra fasadmaterial, såsom tegel eller puts, för att anpassa oss till de miljöer vi bygger men stommen är fortsatt i trä. Istället för att ta fram nya bostäder till varje område arbetar vi med att förbättra och återanvända bostadstyper vi tidigare uppfört. På så vis kan vi optimera våra byggen, minimera spill och transporter och korta våra byggtider.   

 

I den färdiga bostaden lägger vi stor vikt vid låg energiförbrukning. Ett välisolerat hus tillsammans med en effektiv uppvärmning är grunden till ett minskat klimatavtryck låga boendekostnader. Genom att ofta erbjuda solceller kan våra hus bli en del av omställningen till en hållbar energiproduktion och samtidigt bli ekonomiskt fördelaktigt för den boende.  

”… tog vi ett beslut att investera i byggandet av storskaliga solcellsparker i Sverige. Satsningen är en av flera åtgärder vi gör för att kompensera för de koldioxidutsläpp våra byggprojekt och bostäder ger upphov till.”

Ekonomin

Balanserad boendeekonomi

Vi vill att fler ska få chansen att komma in på bostadsmarknaden. Genom att arbeta med effektiva byggprocesser, bygga bostäder med låg energiförbrukning och erbjuda kloka materialval kan vi sänka boendekostnaderna och skapa förutsättningar för ett ekonomiskt hållbart boende. Medvetna materialval ger dessutom både hälso- och miljövinster.  
 
Försäljningen sker genom erfarna mäklare, utan budgivning. Vi lägger stor vikt vid att föreningen ska ha en långsiktigt sund ekonomi.  
 
Med hjälp av stark kostnadskontroll, ett strukturerat arbetssätt och upprepning håller vi ett pris som är attraktivt utan att för den sakens skull tumma på kvalitet. Det gör också att det sällan dyker upp några överraskningar, varken under byggtiden eller tiden efter inflytt. 
 
För att stötta människor i behov av en prisvärd bostad erbjuder Ekeblad Bostad medfinansiering av köpares bostadsköp i vissa bostadsprojekt. Vi kallar konceptet BoStart. Det är ett sätt att ge människor med mindre eget sparat kapital en möjlighet att finansiera en bostadsrätt som de normalt inte har möjlighet att köpa på egen hand. I korta ordalag innebär det att bostadsköparen endast behöver betala halva bostaden, men får rätten att nyttja och bo i hela. Givetvis har man sedan möjlighet att ta över hela eller sälja bostaden. Låter det krångligt? Det är det inte. 
 
Ekeblad BoStart