Med ansvar för miljön och samhället   

Vi vet att de områden vi bygger kommer vara en viktig del av människors tillvaro under lång tid framöver. Det är ofta här barnen växer upp, grannar blir till vänner och goda minnen tar form. En bra boendemiljö är många gånger en förutsättning för ett gott livSamtidigt är det i hemmet och vid byggandet av bostaden som en stor del av samhällets klimatavtryck har sitt ursprung. Med ett helhetsperspektiv på boendeekonomi, samhörighet och smarta gröna lösningar vill vi vara med och skapa långsiktiga förutsättningar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle 

Levande kvarter med stark gemenskap

Med människan i fokus

Vår grundidé, att genom bostäder skapa framtidsmöjligheter för fler, är lika viktig idag som när vi startade vår verksamhet. När vi utformar våra bostadsområden vill vi bidra till levande kvarter med en stark gemenskap. Finns det möjlighet bygger vi gärna växthus, gröna mötesplatser och stråk som stimulerar samverkan och trivsel.

De flesta av våra projekt utrustar vi med digitala lösningar för bokning och användning av gemensamma funktioner och resurser. Det gör det lätt att exempelvis dela på stegar, verktyg och trädgårdsredskap inom området. Smidiga kommunikationsvägar i en förening gör också att människor lätt kan börja låna, sälja och byta med varandra. Bra för trivsel och samhörighet, men också för miljön. 

Miljön

Med omsorg om
miljön

Vi vill att det ska vara enkelt att bo och leva hållbart i våra bostäder. Det vi bygger blir en del av människors tillvaro under en lång tid framöver och vi arbetar med att göra vårt och köparen av bostadens klimatavtryck på planeten mindre. Genom smarta gröna lösningar och öppenhet för nya idéer skapar vi bostäder med stora mervärden och kan på allvar skapa goda förutsättningar för ett hållbart boende.

 

Våren 2021 tog vi ett strategiskt beslut att investera i byggandet av storskaliga solcellsparker i Sverige. Satsningen är en av flera åtgärder vi gör för att kompensera för de koldioxidutsläpp våra byggprojekt och bostäder ger upphov till. 

 

Vi har valt att i huvudsak bygga våra bostäder i trä. Trä är både förnybart och det byggmaterial som bidrar minst till utsläpp av koldioxid.  Ibland väljer vi andra fasadmaterial, såsom tegel eller puts, för att anpassa oss till de miljöer vi bygger men stommen är fortsatt i trä. Istället för att ta fram nya bostäder till varje område förbättrar vi och återanvänder vi bostadstyper vi tidigare uppfört. På så vis kan vi optimera våra byggen, minimera spill och transporter och korta våra byggtider.   

 

I den färdiga bostaden lägger vi stor vikt vid låg energiförbrukning. Ett välisolerat hus tillsammans med en effektiv uppvärmning är grunden till ett minskat klimatavtryck låga boendekostnader. Genom att ofta erbjuda solceller kan våra hus bli en del av omställningen till en hållbar energiproduktion och samtidigt bli ekonomiskt fördelaktigt för den boende.  

“… tog vi ett beslut att investera i byggandet av storskaliga solcellsparker i Sverige. Satsningen är en av flera åtgärder vi gör för att kompensera för de koldioxidutsläpp våra byggprojekt och bostäder ger upphov till.”

Ekonomin

Med ekonomin
som förutsättning

Vi vill att fler ska få chansen in på bostadsmarknaden. Genom att arbeta med effektiva byggprocesser, bygga bostäder med låg energiförbrukning och erbjuda kloka materialval kan vi sänka boendekostnaderna och skapa förutsättningar för ett ekonomiskt hållbart boende. Medvetna materialval ger dessutom både hälso- och miljövinster.  
 
Försäljningen sker genom erfarna mäklare, utan budgivning. Vi lägger stor vikt vid att föreningen ska ha en långsiktigt sund ekonomi.  
 
Med hjälp av stark kostnadskontroll, ett strukturerat arbetssätt och upprepning håller vi ett pris som är attraktivt utan att för den sakens skull tumma på kvalitet. Det gör att också att det sällan dyker upp några överraskningar, varken under byggtiden eller tiden efter inflytt. 
 
För att stötta människor i behov av en prisvärd bostad erbjuder Ekeblad Bostad medfinansiering av köpares bostadsköp i vissa bostadsprojekt. Vi kallar konceptet BoStart. Det är ett sätt att ge människor med mindre eget sparat kapital en möjlighet att finansiera en bostadsrätt som de normalt inte har möjlighet att köpa på egen hand. I korta ordalag innebär det att bostadsköparen endast behöver betala halva bostaden, men får rätten att nyttja och bo i hela. Givetvis har man sedan möjlighet att ta över hela eller sälja bostaden. Låter det krångligt? Det är det inte. 
 
Ekeblad BoStart