Majoriteten av våra projekt sker i egen regi men vi samarbetar ofta och gärna med andra aktörer. Vi driver idag bostads- och utvecklingsprojekt tillsammans med kommuner, arkitektfirmor, byggbolag, privata markägare och andra bostadsutvecklare. 

Har ni en projektidé men inte resurserna att driva projektet på egen hand? Planlagd mark där ni vill testa en idé eller har ni ett projekt där vissa delar inte riktigt passar er kärnverksamhet? Eller är ni en byggentreprenör med erfarenhet att driva totalentreprenader och vill bygga för oss? Vi är alltid öppna för att diskutera nya projektmöjligheter och lämnar gärna referenser från andra kommuner, entreprenörer och markägare.

Kontakta oss

Olika typer av samarbeten

Våra samarbeten ser givetvis olika ut beroende på vem vi samarbetar med och vad olika parter kan bidra med. Ibland är bidraget en bra idé och andra gånger en fastighet eller ett relativt långt drivet projekt. Vårt bidrag är oftast att med vår erfarenhet inom markförvärv, bygg, arkitektur, projektadministration, finansiering och försäljning optimera möjligheterna till att ta ett projekt hela vägen i mål.  

Samarbeten med arkitektkontor

 
En viktig del av vår verksamhet är att delta i olika markanvisningstävlingar och att utarbeta förslag till direktmarkanvisningar. För att få in nya infallsvinklar, goda idéer och öka vår exponering sker detta arbeta ofta i nära samarbete med externa arkitektkontor. Flera av våra genomförda och pågående projekt är resultatet av sådana samarbeten. Ofta utgår arbetet från någon av våra bostadsprodukter även om vi är öppna för andra typer av uppslag och bostadskoncept. Driver du eller arbetar du själv på ett arkitektkontor och är nyfiken på hur våra samarbeten ser ut – kontakta oss gärna så berättar vi mera. 

Samarbeten med andra 
byggentreprenörer

Flera av våra projekt drivs i nära samarbete med byggentreprenörer. Ofta kommer byggentreprenörer med projektuppslag från sin lokala marknad och andra gånger tittar vi gemensamt på potentiella projektuppslag. Att kombinera byggentreprenörers kunskap inom bygg och kalkylering med vår kunskap kring finansiering och försäljning har visat sig fördelaktigt för alla parter. Vi samäger idag ett antal projekt med olika byggentreprenörer, såväl mindre som större.
Arbetar du själv på en byggentreprenadfirma och äger en fastighet eller har tankar kring ett projektuppslag – hör gärna av dig.
 
Kontakta oss

Samarbeten
med projektutvecklare

Vissa av våra bostadsprojekt sker i olika former av joint ventures tillsammans med andra bostadsutvecklare eller projektutvecklare. Att tillsammans med andra ta ansvar för utvecklingen av ett område kan ge flera fördelar. Med olika infallsvinklar, olika målgrupper eller upplåtelseformer i åtanke blir ofta slutresultatet mer mångfacetterat och intressant. Att dela på risker och finansiering gör dessutom att sannolikheten att ro ett projekt i hamn ökar. Arbetar du själv med projektutveckling och har projekt där vissa delar inte helt passar er kärnverksamhet eller projekt där finanseringsriskerna är för stora – tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om samarbetsmöjligheter.

Bostadsutveckling

 

Vår huvudsakliga verksamhet består av bostadsutveckling där vi investerar i mark eller byggnader och omvandlar detta till attraktiva bostadsområden. Vi arbetar från tidigt skede med markförvärv och projektering till uppförande av inflyttningsklara hus och lägenheter. 

 

Läs mer >

Markförvärv

 

Vi arbetar aktivt med att förvärva och utveckla mark där människor vill bo och leva. Äger du mark eller känner till ett markområde som du tror lämpar sig för bostäder? Vi är alltid öppna för att diskutera nya projektmöjligheter.  

 

Läs mer  >

Referensprojekt

 

När vi ritar våra bostadsområden utgår vi från lokala förutsättningar och vill att husens utformning på bästa sätt ska komplettera, utveckla och förstärka det specifika området. Här kan du läsa mer om några av våra redan färdigställda bostadsområden. 

 

Läs mer >