Ekeblad Bostad arbetar på olika nivåer för att bidra till ett bättre samhälle. 

Vår vision är att utveckla bostadsområden som gör det möjligt för fler att etablera sig på bostadsmarknaden. Bostaden och boendet påverkar i hög grad människors livssituation och möjligheter i livet. Samtidigt är det i hemmet och vid byggandet av bostaden som en stor del av samhällets klimatavtryck har sitt ursprung. Med ett helhetsperspektiv på boendeekonomi, samhörighet och smarta gröna lösningar vill vi vara med och skapa långsiktiga förutsättningar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.  

Social hållbarhet

Vår grundidé, att genom bostäder till ett rimligt pris, skapa framtidsmöjligheter för fler, är lika aktuellt idag som när vi startade.  En bostad är ofta en av förutsättningarna för att kunna ha ett jobb, bilda familj och leva ett bra liv.

Läs mer >

Miljö och hållbarhet

Vi vill att det ska vara enkelt att bo och leva hållbart i våra bostäder. Vi vill testa nya innovationer, öka andelen återbrukat material och hitta nya lösningar för att minska våra utsläpp. Läs mer om hur vi arbetar med att göra vårt och köparen av bostadens avtryck på planeten mindre.

Läs mer >

Innovation 

Viljan till ständiga förbättringar något som genomsyrar allt vi gör och på samma vis som vi gärna delar det vi gör med andra, är vi inte heller sena med att låta oss inspireras av andra. Vi försöker att ständigt att ha olika innovationsprojekt igång och har som ambition att vara modiga och beslutsamma när nya spännande idéer korsar vår verksamhet.

Läs mer >

 

Studentsamverkan

Vi har ett kontinuerligt samarbete med studenter från högskolor och universitet där vi erbjuder praktikplatser och möjligheteten till exjobb. 

Läs mer >