Open this in UX Builder to add and edit content

En strävan om att göra saker lite bättre varje gång

Viljan till ständiga förbättringar något som genomsyrar allt vi gör och på samma vis som vi gärna delar det vi gör med andra, är vi inte heller sena med att låta oss inspireras och ta lärdom av andra gör bra.

Oavsett om det gäller dispositionen av ett område, byggteknik eller interna processer eller system, testar vi gärna nya tankar och idéer. Vi försöker att ständigt att ha olika innovationsprojekt igång och har som ambition att vara modiga och beslutsamma när nya spännande idéer korsar vår verksamhet.

Innovativa solcellslösningar
Vi var tidiga med att testa integrerade solcellspaneler i flera av våra projekt. Vid byggnationen av vårt projekt Läkeörten i Jönköping var det vid byggtillfället Sveriges största takintegrerade solcellsanläggning. På andra plats kom vårt projekt Skogshöjden i Ulricehamn. Sedan juni 2021 är Ekeblad Bostad delägare i Sunna Group, en aktör med syfte att bygga och finansiera byggandet av ett stort antal solcellsparker i Sverige. Vår ambition är att genom uppförande av grön el kompensera för den energiåtgång och klimatpåverkan våra bostadsprojekt medför.

Medfinansiering skapar möjligheter
Ett annan innovativ lösning vi är stolta över heter BoStart. Det är en medfinansieringslösning för människor som inte har hunnit spara ihop tillräckligt mycket eget kapital för att själva kunna finanseria ett ägt boende. I korta ordalag innebär det att bostadsköparen endast behöver betala halva bostaden men får rätten att nyttja och bo i hela. Läs mer om BoStart här.

Storskaligt återbruk
Att storskaligt bygga med återbrukat byggmaterial är ett annat spår vi undersöker och inom kort räknar vi med att starta vårt första bostadsprojekt med cirkulera materialinslag.