Ekeblad Bostad arbetar för att det skall vara enkelt att leva hållbart. 

Vi vill att det ska vara enkelt att bo och leva hållbart i våra bostäder. Vi vill testa nya innovationer, öka andel återbrukat material och hitta nya lösningar för att minska våra utsläpp. Vi arbetar hela tiden med att göra vårt och köparen av bostadens avtryck på planeten mindre.

Vi investerar i storskaliga solcellsparker

Ekeblad Bostad har våren 2021 tagit ett strategiskt beslut att investera i byggandet av storskaliga solcellsparker i Sverige. Satsningen är en av flera åtgärder vi gör för att kompensera för de koldioxidutsläpp våra byggprojekt och bostäder ger upphov till. Sedan juni 2021 är Ekeblad Bostad delägare i Sunna Group, en aktör med syfte att bygga och finansiera byggandet av ett stort antal solcellsparker i Sverige. Ekeblad Bostad har även initialt beslutat att vara ankarinvesterare i den första parken med planerad byggstart Q1 2022. Att uppföra solceller för varje såld bostad är ett sätt vi bidrar till omställningen mot ett hållbart energisystem

Sunna Group

Kloka materialval och nya
möjligheter med återbrukat byggmaterial

Genom gröna lösningar och öppenhet för såväl nya idéer som gamla beprövade tekniker kan vi skapa bostäder med stora mervärden och på allvar skapa goda förutsättningar för ett hållbart boende.

Trä är vårt förstahandsval till stomme och fasad i våra bostäder även om vi ibland behöver välja andra material för att anpassa oss till de miljöer och områden vi bygger i. Att bygg i trä istället för andra byggmaterial minskar utsläppen av växthusgaser då trä binder koldioxid. Just nu pågår också projekt där vi utreder hur vi kan öka andelen återbrukat material i våra projekt. Bland annat för isolering, tegel, marksten och vid utformningen av utemiljön.

Allt flera 
projekt certifieras

Våra hus är i grunden energisnåla och energibehovet är ofta är avsevärt lägre än lagkravet. Allt fler av våra bostadsprojekt certifieras med olika miljömärkningar. Vi arbetar bland annat med Svanen. Svanenmärkta bostäder är granskade ur ett livscykelperspektiv. Det innebär ett helhetsgrepp på byggprocessens alla ingående material, på husets energibehov och en rad andra innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.

Våra Svanenmärkta bostäder

  • har låg energianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
  • säkrar en god innemiljö och låga emissioner
  • har en kvalitetssäkrad byggprocess

Läs mer om vårt svanenmärkta projekt Brf ZickZack >

 

Strukturer som underlättar och uppmuntrar till delningsekonomi

De flesta av våra projekt utrustar vi med digitala lösningar för bokning och användning av gemensamma funktioner och resurser. Det gör det lätt att exempelvis dela på stegar, verktyg och trädgårdsredskap inom området. Smidiga kommunikationsvägar i en förening gör också att människor lätt kan börja låna, sälja och byta grejor med varandra. Bra för trivsel och samhörighet men också för miljön

Industriellt byggande är bra för miljön

Vår utgångspunkt i industriellt byggande, där idéer, metoder och lösningar återupprepas, medför inte bara att våra hus kontinuerligt förbättras och vi kan korta våra byggtider. Det gör också att vi kan optimera själva byggprocessen, minimera spill av byggmaterial och minska transporter. Att våra hus byggs i torr och väderskyddad miljö minskar också risken för fuktproblematik och gör det lättare att säkerställa ursprung och kvalitét på material. Som en bonus erbjuds snickarna en bättre arbetsmiljö i och med fabrikstillverkningen sker i en varm och ljus lokal med ren luft!

BO2

Ett koncept vi
drömmer om att testa 

Tänk att med hjälp av dagens teknik och nya material utmana det traditionella byggandet skapa en Ekoby version 2.0. Konceptet vi ser framför oss ska tilltala en bred målgrupp snarare än ett fåtal idealister och det skall finnas möjlighet att leva ett komfortabelt modernt liv men på ett hållbart sätt. Vi kallar konceptet BO2.
För att genomföra idén söker vi modiga kommuner med ett markområde strategiskt placerat i eller strax utanför en större tätort.

Läs mer om våra tankar kring BO2 >