Open this in UX Builder to add and edit content

 

Vår grundidé, att genom prisvärda bostäder, skapa framtidsmöjligheter för fler, är lika aktuellt idag som när vi startade. En bostad är ofta en av förutsättningen för att kunna ha ett jobb, bilda familj och leva ett bra liv.

Bostaden är en förutsättning för ett gott liv 

De bostadskvarter vi bygger är en plats där familjer växer upp och en plats där många människor spenderar stor del av sin tillvaro. Det är viktigt för oss att bidra till levande kvarter och bra boendemiljöer som präglas av social samvaro och trygghet. Vi rustar våra bostadsområden med inbyggda strukturer, såväl fysiskt som digitalt, som uppmuntrar till delningsekonomi, samarbete och ansvarstagande. Funktioner som exempelvis tingotek, växthus, elfordonspool och gröna mötesplatser tillsammans med en genomtänkt bebyggelsestruktur kan bidra till välmående och trivsel och på ett naturligt sätt skapa samhörighet.

Bostadsrätten skapar
stora mervärden

Många av våra bostadsprojekt sker i bostadsrättsform. Genom att bygga bostadsrätter kan vi skapa möjligheter för fler att äga sitt boende. Tack vara att en del av kostnaden för bostaden läggs på föreningsbelåning blir den egna insatsen lägre och därmed minskar behovet av det egna kapitalbehovet. Boendeformen är även en grund för god gemenskap. I föreningen utvecklar man sitt område tillsammans med andra. Det skapar gemenskap och är en grogrund för samarbete, trygghet och integration. 

Bo i hela bostaden men betala
bara hälften med hjälp av BoStart

För att stötta människor i behov av en bostad erbjuder Ekeblad Bostad medfinansiering av köpares bostadsköp. En tuff bostadsmarknad med stigande fastighetspriser, amorteringskrav och allt svårare att få bolån innebär att många människor har svårt att köpa en egen bostad. Detta trots att boendekostnaden många gånger är högre i hyresbostäder och andrahandslägenheter än vad de är i bostadsrätter.

Vi kallar konceptet BoStart. Det är ett sätt att ge människor med mindre eget sparat kapital en möjlighet att finansiera en bostadsrätt som de normalt inte har möjlighet att köpa på egen hand. I korta ordalag innebär det att bostadsköparen endast behöver betala halva bostaden men får rätten att nyttja och bo i hela. Givetvis har man sedan möjlighet att ta över hela bostaden eller sälja bostaden. Låter det krångligt? Det är det inte. 

Ekeblad BoStart

Sponsring och välgörenhet

En del av vårt sätt att bidra till samhället sker genom bidrag och sponsring till olika organisationer.
Ekeblad Bostad är foretagsvän och bidragsgivare till:

STADSMISSIONEN 

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag, ändå lever alltför många i hemlöshet. Utan bostad följer eller förvärras utanförskap, psykisk ohälsa och utsatthet. Genom att stötta Stadsmissionen vill vi på Ekeblad Bostad stötta i kampen för att ett mänskligare samhälle.

UNHCR 

Vi stödjer UNCHR arbete med att ge människor på flykt trygghet och tak över huvudet. UNHCR är en global organisation med syftet att rädda liv, skydda flyktingars rättigheter och skapa en bättre framtid för statslösa.

BARNDIABETESFONDEN

Varje dag drabbas nästan tre barn i Sverige, och minst lika många vuxna, av typ 1-diabetes. Det är en livshotande, obotlig sjukdom och i dagsläget får den som drabbas leva med sjukdomen resten av livet. Det finns många sätt att hjälpa de som lever med typ 1-diabetes, men det enda som radikalt förändrar deras liv till det bättre, och på sikt kan komma att lösa gåtan, är forskning. Ekeblad Bostad vill vara med i kampen mot typ 1-diabetes och stödjer Barndiabetesfonden.