Ömsesidigt utbyte

Viljan till ständiga förbättringar är något som genomsyrar allt vi gör och på samma vis som vi gärna delar det vi gör med andra, är vi inte heller sena med att låta oss inspireras och lära av andra. 

Studentsamarbeten

Vi har ett kontinuerligt samarbete med studenter från Chalmers Tekniska Högskola där vi erbjuder praktikplatser och möjligheteten till exjobb. Att få hjälp med att utveckla tankar och idéer genom studenters examensarbeten eller praktiktid är och har varit ovärderligt för oss. Vi i vår tur har flera medarbetare som fungerar som mentorer åt studenter under utbildning. Och även om mentorskapet till stor del handlar om att vi delar med oss av vår vardag och våra erfarenheter kommer mycket tillbaka i form av nyfikna frågor och nya infallsvinklar.

Är du själv student inom vårt arbetsområde och söker praktikplats eller uppslag till exjobb – kontakta oss gärna så tittar vi på hur våra möjligheter till att erbjuda en plats ser ut för tillfället!