Det ska kännas tryggt att köpa en bostad av oss. Därför erbjuder vi våra bostadsköpare olika lösningar för ekonomisk säkerhet. En trygg affär handlar också om att vi tar ansvar i leverantörskedjan och samarbetar med seriösa aktörer.

Trygghet för bostadsköpare

För att det ska vara lätt att leva hållbart utrustas våra hus med:

  • Delfinansiering med Ekeblad BoStart
  • Räntesäkrad månadsavgift i 18 månader
  • Möjlighet att flytta fram tillträde vid problem med försäljning av tidigare bostad eller ofrivillig arbetslöshet
  • Gröna bolån

Vad är Ekeblad BoStart?

För de med mindre eget sparat kapital erbjuder vi ett sätt att delfinansiera en bostad som inte hade varit möjlig att köpa på egen hand. Med BoStart behöver köparen bara finansiera halva bostaden men får rätten att bo i och nyttja hela. Lösningen blir möjlig genom ett samägandeavtal där vi förvärvar bostadsrätten tillsammans med den som ska flytta in. Båda parter äger därefter 50 procent var. Över fem års tid betalar köparen tillbaka för att till slut äga hela bostaden.

Ekeblad BoStart >

Schyssta arbetsvillkor

Vi vill främja en trygg och säker byggbransch och ställer därför vissa krav på de aktörer vi anlitar. Det handlar bland annat om att säkerställa att alla anställda hos leverantören har schyssta arbetsvillkor och avtalsenliga löner. Vi vet också att kontrollen över vilka människor som befinner sig på byggarbetsplatsen minskar med långa leverantörsled. Därför har vi krav på att totalentreprenören inte anlitar mer än två led av underentreprenörer. Alla som arbetar på våra byggarbetsplatser har också signerat Ekeblads uppförandekod.

Trygghet för kommuner

Ekeblad är en trygg och pålitlig samarbetspartner som håller vad vi lovar. För er som kommun kan det vara bra att veta att vi har: 

  • Intern arkitektkompetens
  • Diversifierad projektgrupp med olika kompetenser
  • Tillhandahållande av kreditrapport
  • UC riskklass fem (lägsta riskklassen)