Vårt mål är att alla hus vi bygger ska vara klimatpositiva senast år 2030. Det betyder att så lite växthusgaser som möjligt ska släppas ut när byggmaterialet tillverkas och i husens energianvändning. De utsläpp som ändå sker, ska kompenseras med förnybar energi och kolinlagring. Genom att binda mer växthusgaser än vad som släpps ut kan husen kallas för klimatpositiva. Här kan du läsa mer om hur vi ska minska våra utsläpp.

Så här gör vi

För att minska klimatpåverkan i våra projekt ska vi:

 • Svanenmärka våra hus
 • Se till att husens energiförbrukning är minst 15 procent lägre än Boverkets krav för nyproduktion
 • Installera solceller
 • Bygga småhus med trästomme och cellulosaisolering
 • Sortera byggavfallet för återvinning
 • Använda förnybar energi på byggplatsen
 • Använda fossilfri transport av stommen
 • Genomföra en klimatriskanalys

Åtgärderna gäller för de projekt som planeras från och med år 2023.

Svanenmärkta hem

Vi har valt att Svanenmärka våra hus eftersom Svanen ställer tuffa krav och täcker in många olika aspekter av hållbarhet. Husen har till exempel låg energianvändning, hälsosam inomhusmiljö och är utformade för ett hållbart liv.

Fördelar med Svanenmärkta hus:

 • De är energisnåla och har låg klimatpåverkan
 • De är byggda med material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt
 • De har bra ventilation, ljusinsläpp och ingen inbyggd fukt. Kort sagt är de hälsosamma att bo i
 • De bidrar till cirkulära materialflöden
 • De tar hänsyn till djur- och naturliv och gynnar den biologiska mångfalden

 

Material med låg klimatpåverkan

När ett hus ska byggas står själva materialet för en stor del av det totala utsläppet av växthusgaser. Därför är det viktigt att välja material med så låg klimatpåverkan som möjligt. Vi bygger alla våra småhus med trästomme och cellulosaisolering – material som faktiskt binder koldioxid. Även högre hus kan byggas med trästomme, något som vi utvärderar från fall till fall tillsammans med entreprenören. Om tegel ska användas så tittar vi alltid på möjligheten att använda återbrukat tegel.

Att bygga klimatklokt

Även i själva byggprocessen försöker vi minska våra utsläpp av växthusgaser. Det gör vi till exempel genom att bara använda förnybar energi på byggplatsen och välja fossilfri transport av stommen – den byggdel som väger allra mest. Vi ställer också krav på att minst 70 procent av byggavfallet ska sorteras för återvinning. Det handlar också om att planera för framtiden och ta hänsyn till de nya förutsättningar som klimatförändringarna för med sig. Därför genomför vi alltid en klimatriskanalys innan vi sätter igång att bygga.

Investeringar i förnybar energi

Vi jobbar hårt för att minska våra utsläpp av växthusgaser så mycket det bara går. I alla våra bostadsprojekt installerar vi dessutom solceller, som balanserar en del av de utsläpp som ändå sker. Vi gör dessutom större investeringar i solenergi genom vårt delägarskap i Sunna Group, en aktör som bygger och finansierar ett stort antal solcellsparker i Sverige.