MED MÄNNISKAN I FOKUS

Vi vet att de områden vi bygger är  en plats där många barn kommer växa upp och en plats där många människor lever sitt vardagsliv. Det är viktigt för oss att bidra till levande kvarter och bra uppväxtmiljöer som präglas av social samvaro och trygghet. Därför planeras kvarteren för gemenskap och mötesplatser som på ett naturligt sätt skapar samhörighet.

Med smarta, kostnadseffektiva hem i bostadsrättsform vill vi bidra till en ökad mångfald på bostadsmarknaden. Det är ett boende som gör att fler får möjlighet att välja en nybyggd bostad – ett fint och modernt hem som medverkar till en förutsägbar privatekonomi och kräver minimalt med skötsel. Något som för många av oss är en förutsättning för att få ihop vardagslivet.

 

MED OMSORG OM MILJÖN

Våra hus är energisnåla och energibehovet är ofta är avsevärt lägre än lagkravet. För att minimera värmebehovet förläggs husen i så fördelaktiga väderstreck som möjligt.

Trä är en viktig beståndsdel i våra hus. Ibland väljer vi andra fasadmaterial för att anpassa oss till de miljöer vi bygger i men den bärande konstruktionen är alltid trä i huvudsak. Det är ett kostnadseffektivt och förnybart material. Trä är dessutom det byggmaterial som bidrar minst till utsläpp av koldioxid. Vi bygger samma hus många gånger. Vi har lärt oss hur vi kan optimera våra byggen, hur vi kan minimera spill och transporter och hur vi kan korta våra byggtider.

 

MED EKONOMIN SOM FÖRUTSÄTTNING

Att köpa sin första bostad är ett stort beslut och en av de största affärer man gör i sitt liv. Ekeblad Bostad vill skapa så mycket trygghet det går i denna affär. Försäljningen sker genom erfarna mäklare, utan budgivning. Vi lägger stor vikt vid att föreningen ska ha en långsiktig sund ekonomi.
Med hjälp av stark kostnadskontroll,en slimmad organisation och upprepning håller vi ett pris som är attraktivt utan att för den sakens skull tumma på kvalitet. Det gör att också att det sällan dyker upp några överraskningar.

Vi är en pålitlig partner som mer än en gång har haft framgång där andra tidigare misslyckats. Genom att verka i många olika kommuner hoppas vi dessutom kunna bidra till att stärka en positiv utveckling även en bit utanför storstadsregionerna.AKTUELLA PROJEKT

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Status
Inflyttning

5 rum och kök
112,5 kvm
från 1 795 000 kr
5 167 kr/mån
Säljstartat
-

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Status
Inflyttning

5 rum och kök
115  kvm
Från 2.270.000 kr
Ca 5.000 kr/mån
Säljstartat
2021/ 2022

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Säljstart
Inflyttning

5 rum och kök
115 kvm
från 1 995 000 kr
ca 5 491 kr/mån
september 2020
Kvartal 4 - 2021

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Status
Inflyttning

5 rum och kök
112,5 kvm
från 1 995 000 kr
ca  5 208 kr/mån
Säljstartat - byggstartat
-

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Säljstart
Inflyttning

3-5 rum och kök
73-115 kvm
1 695 000 - 2 495 000 kr
3 417 – 5 382 kr/mån
September 2020
Kvartal 3-4 2022

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Säljstart
Inflyttning

5-6 rum och kök
115 - 140 kvm
-
-
Kvartal 3 - 2020
Kvartal 4 - 2021