Hållbarhet i våra kvarter

I våra kvarter ska människor bo och trivas i många år framöver. Husen ska byggas med miljö, samhälle och kommande generationer i åtanke. Det innebär bland annat att våra hus Svanenmärks, förses med solceller och till stor del byggs i trä. Det betyder också att vi underlättar för de som ska bo i husen att leva mer hållbart.

Klimatpositiva hem 2030


Vårt mål är att alla hus vi bygger ska vara klimatpositiva senast år 2030. Det betyder att så lite växthusgaser som möjligt ska släppas ut när byggmaterialet tillverkas och i husens energianvändning. De utsläpp som ändå sker, ska kompenseras med förnybar energi och kolinlagring.

Läs mer

Ett hållbart liv


Vi vill att det ska vara enkelt att bo och leva hållbart i våra bostäder. Det kan till exempel handla om att ha en låg energiförbrukning, bra möjligheter att sortera avfall, egen odlingslåda för grönsaker eller att kunna dela verktyg med grannarna.

Läs mer

En trygg affär


Det ska kännas tryggt att köpa en bostad av oss. Därför erbjuder vi våra bostadsköpare olika lösningar för ekonomisk säkerhet. En trygg affär handlar också om att vi tar ansvar i leverantörskedjan och samarbetar med seriösa aktörer.

Läs mer

Granngemenskap


Redan vid ritbordet kan våra arkitekter skapa förutsättningar för levande och sociala kvarter. Dessutom kan de boende ansöka om bidrag för att förverkliga idéer som främjar gemenskap och hållbarhet.

Läs mer

Bakgrund till vårt hållbarhetsarbete


Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling, Färdplan för fossilfri bygg- och anläggningssektor, EU-taxonomin och UN Global Compact.

Vi har också tagit reda på vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för de som ska bo i våra hus. Genom en stor enkätundersökning bland våra befintliga och potentiella bostadsköpare tog vi reda på vad de värdesätter när det kommer till hållbarhet. Utifrån det har vi format vårt hållbara erbjudande.