Hållbarhet i våra kvarter

I våra kvarter ska människor bo och trivas i många år framöver. Husen ska byggas med miljö, samhälle och kommande generationer i åtanke. Det innebär bland annat att våra hus Svanenmärks, förses med solceller och till stor del byggs i trä. Det betyder också att vi underlättar för de som ska bo i husen att leva mer hållbart.

Klimatpositiva hem 2030


Vårt mål är att alla hus vi bygger ska vara klimatpositiva senast år 2030. Det betyder att så lite växthusgaser som möjligt ska släppas ut när byggmaterialet tillverkas och i husens energianvändning. De utsläpp som ändå sker, ska kompenseras med förnybar energi och kolinlagring.

Klimatpositiva hem 2030 >

Ett hållbart liv


Vi vill att det ska vara enkelt att bo och leva hållbart i våra bostäder. Det kan till exempel handla om att ha en låg energiförbrukning, bra möjligheter att sortera avfall, egen odlingslåda för grönsaker eller att kunna dela verktyg med grannarna.

Ett hållbart liv >

En trygg affär


Det ska kännas tryggt att köpa en bostad av oss. Därför erbjuder vi våra bostadsköpare olika lösningar för ekonomisk säkerhet. En trygg affär handlar också om att vi tar ansvar i leverantörskedjan och samarbetar med seriösa aktörer.

En trygg affär >

Granngemenskap


Redan vid ritbordet kan våra arkitekter skapa förutsättningar för levande och sociala kvarter. Dessutom kan de boende ansöka om bidrag för att förverkliga idéer som främjar gemenskap och hållbarhet.

Granngemenskap >

Bakgrund till vårt hållbarhetsarbete


Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling, Färdplan för fossilfri bygg- och anläggningssektor, EU-taxonomin och UN Global Compact.

Vi har också tagit reda på vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för de som ska bo i våra hus. Genom en stor enkätundersökning bland våra befintliga och potentiella bostadsköpare tog vi reda på vad de värdesätter när det kommer till hållbarhet. Utifrån det har vi format vårt hållbara erbjudande.

Vi investerar i storskaliga solcellsparker

Ekeblad Bostad har våren 2021 tagit ett strategiskt beslut att investera i byggandet av storskaliga solcellsparker i Sverige. Satsningen är en av flera åtgärder vi gör för att kompensera för de koldioxidutsläpp våra byggprojekt och bostäder ger upphov till.

Sedan juni 2021 är Ekeblad Bostad delägare i Sunna Group, en aktör med syfte att bygga och finansiera byggandet av ett stort antal solcellsparker i Sverige. Ekeblad Bostad har även initialt beslutat att vara ankarinvesterare i den första parken med planerad byggstart Q1 2022. Att uppföra solceller för varje såld bostad är ett sätt vi bidrar till omställningen mot ett hållbart energisystem.

Sunna Group >

Bo i hela bostaden – betala bara hälften 

För att stötta människor i behov av en bostad erbjuder vi medfinansiering av köpares bostadsköp. En tuff bostadsmarknad med stigande fastighetspriser och amorteringskrav gör att allt fler har svårare att få bolån. Och det innebär att många har svårt att köpa en egen bostad.

Med vårt koncept BoStart kan vi hjälpa människor med mindre eget kapital att finansiera köpet av en bostadsrätt. I korta drag innebär det att bostadsköparen endast behöver betala halva bostaden, men får rätten att nyttja och bo i hela. Det låter bra va? Över tid har köparen självklart möjligheten att ta över hela bostaden eller sälja den.

Låter det krångligt? Det är det inte.

Ekeblad BoStart >

Sponsring och välgörenhet

En del av vårt sätt att bidra till samhället sker genom bidrag och sponsring till olika organisationer. Ekeblad Bostad är företagsvän och bidragsgivare till:

STADSMISSIONEN

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag, ändå lever alltför många i hemlöshet. Utan bostad följer eller förvärras utanförskap, psykisk ohälsa och utsatthet. Genom att stötta Stadsmissionen vill vi på Ekeblad Bostad stötta i kampen för att ett mänskligare samhälle.

Göteborgs Stadsmission

UNHCR

Vi stödjer UNCHR arbete med att ge människor på flykt trygghet och tak över huvudet. UNHCR är en global organisation med syftet att rädda liv, skydda flyktingars rättigheter och skapa en bättre framtid för statslösa.

BARNDIABETESFONDEN

Varje dag drabbas nästan tre barn i Sverige, och minst lika många vuxna, av typ 1-diabetes. Det är en livshotande, obotlig sjukdom och i dagsläget får den som drabbas leva med sjukdomen resten av livet. Det finns många sätt att hjälpa de som lever med typ 1-diabetes, men det enda som radikalt förändrar deras liv till det bättre, och på sikt kan komma att lösa gåtan, är forskning. Ekeblad Bostad vill vara med i kampen mot typ 1-diabetes och stödjer Barndiabetesfonden