AKTUELLA PROJEKT

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Status
Inflyttning

5 rum och kök
112,5 kvm
från 1 795 000 kr
5 167 kr/mån
Säljstartat
-

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Säljstart
Inflyttning

3-5 rum och kök
73-115 kvm
1 695 000 - 2 495 000 kr
3 417 – 5 382 kr/mån
September 2020
Kvartal 3-4 2022

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Status
Inflyttning

5 rum och kök
115 kvm
prel från 2 495 000 kr
prel  4 900 kr/mån
säljstart inom kort
prel Q3 -2022

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Status
Inflyttning

5 rum och kök
115 kvm
från 1 995 000 kr
5 491 kr/mån
under produktion
Etapp 1 Q4 - 2021, Etapp 2 Q2 2022

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Säljstart
Inflyttning

5-6 rum och kök
115 - 140 kvm
ej fastställt
ej fastställt
Kvartal 1 - 2021
Kvartal 4 - 2022

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Säljstart
Inflyttning

1 -4 rum och kök
32 - 79 kvm
prel från 1 495 000
prel 3 500/mnd
Kvartal 1 - 2021
Kvartal 2 - 2023

Det ska vara enkelt att bo och leva hållbart och för oss handlar det om mycket mer än bara god energiprestanda. Vi arbetar alltid med ett helhetsperspektiv i våra projekt där boendeekonomi, socialt ansvarstagande och smarta gröna lösningar bidrar till områden med stora mervärden.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.