Vi vill att det ska vara enkelt att bo och leva hållbart i våra bostäder. Det kan till exempel handla om att ha en låg energiförbrukning, bra möjligheter att sortera avfall, egen odlingslåda för grönsaker eller att kunna dela verktyg med grannarna.

Så här gör vi

För att det ska vara lätt att leva hållbart utrustas våra hus med:

  • Möjlighet att ladda elbil
  • Generöst källsorteringsutrymme
  • Odlingsmöjligheter
  • Bärbuskar och fruktträd
  • Bästa energiklass på vitvaror och blandare, som tillval
  • App för delning av prylar
  • Gemensamma verktyg och redskap
  • Kartläggning av ekosystemtjänster

Bo med låg energiförbrukning

Våra hus är energieffektiva redan från början, med en energianvändning som är minst 15 procent bättre än Boverkets krav för nyproduktion. Vi erbjuder dessutom våra bostadsköpare möjligheten att ytterligare sänka energiförbrukningen genom att välja marknadens bästa energiklass på vitvaror och blandare. De som ska flytta in i ett småhus kan köpa till egna solceller som producerar förnybar energi. Bra för både miljö och plånbok.

 

Dela prylar

Att dela prylar med grannarna har många fördelar. Förutom att det är bra för plånboken är det ett sätt att få kontakt med de som bor i området och öka gemenskapen. Dessutom är det bra för miljön att spara på naturens resurser och inte köpa allt nytt. I alla våra kvarter finns det digitala system som gör det enkelt att dela på grejerna. Vi utrustar dessutom våra bostadsområden med gemensamma verktyg och trädgårdsredskap.

 

Odling och trädgård

Vi vet att många av våra bostadsköpare gillar trädgård och odling. Därför ser vi alltid till att ordna med odlingsmöjligheter, på ett eller annat sätt. I vissa områden blir det odlingslådor eller trädgårdsland, i andra blir det ett gemensamt växthus. För våra småhusområden tar Ekeblads arkitekter fram inspirationsskisser för trädgårdsplanering – ett bra första steg mot drömträdgården.

 

Biologisk mångfald

Vi ritar våra kvarter med fjärilar, fåglar och insekter i åtanke. Innan vi sätter igång att bygga ett nytt bostadsområde gör vi en kartläggning av de ekosystemtjänster som finns på platsen. På så sätt kan vi bevara viktiga biologiska värden. Vi ser också till att plantera bärbuskar och fruktträd, något som är uppskattat av såväl människor som pollinerare.

Vi investerar i storskaliga solcellsparker

Ekeblad Bostad har våren 2021 tagit ett strategiskt beslut att investera i byggandet av storskaliga solcellsparker i Sverige. Satsningen är en av flera åtgärder vi gör för att kompensera för de koldioxidutsläpp våra byggprojekt och bostäder ger upphov till.

Sedan juni 2021 är Ekeblad Bostad delägare i Sunna Group, en aktör med syfte att bygga och finansiera byggandet av ett stort antal solcellsparker i Sverige. Ekeblad Bostad har även initialt beslutat att vara ankarinvesterare i den första parken med planerad byggstart Q1 2022. Att uppföra solceller för varje såld bostad är ett sätt vi bidrar till omställningen mot ett hållbart energisystem.

Sunna Group >