Ekeblad Bostad samarbetar idag med kommuner, arkitektfirmor, byggbolag, privata markägare och bostadsbyggare. Vi bygger i många av Sveriges kommuner, både i mindre och större tillväxtorter.

Har ni en projektidé men inte resurserna att driva projektet på egen hand? Planlagd mark där ni vill testa en idé eller har ni ett projekt där vissa delar inte riktigt passar er kärnverksamhet? Vi är alltid öppna för att diskutera nya projektmöjligheter och lämnar gärna referenser från kommuner, entreprenörer och markägare. 

Kontakta oss

Allt från råmark till 
detaljplanelagd och byggklar mark

Ekeblad Bostad arbetar aktivt med att förvärva såväl kommunal som privat mark. Det kan vara råmark till redan detaljplanelagd och byggklar mark. Vi utför projekt av varierande storlek och tar gärna ett helhetsgrepp om ett projekts utformning för att på så sätt bidra till mer värde och fler kvaliteter i området. Vi gillar när vi får ha en aktiv roll men är samtidigt lyhörda för kommuners och markägares tankar och förväntningar.  
 
Vi har bred kompetens när det kommer till framtagande av detaljplaner, markförvärv och markanvisningar. Vi bygger fullt utvecklade bostadsområden tillsammans med tillhörande infrastruktur som gator, VA, skolor, lekplatser och grönytor. Standardiserade processer, erfarenhetsåterföring och ansvarstagande i våra samarbeten gör oss till en pålitlig och långsiktig partner. Vi är finansiellt starka med en god genomförandeförmåga. 

Så här går det till

Vad letar vi efter? 

Vi söker främst mark lämplig för bostadsändamål, både råmark och mark med färdig detaljplan. För att det ska vara möjligt att skapa ett projekt behöver vi kunna bygga minst 15-20 bostäder på det aktuella markområdet. Är det småhus/radhus innebär det ofta en yta om minst ca 8 000 kvm. Är det mer centralt belägen mark lämplig för flerbostadshus kan ytan givetvis vara mindre. Är du osäker – kontakta oss så kan vi tillsammans avgöra om det kan vara intressant att titta vidare på. 

Kontakta oss om markförvärv