Ekeblad Bostad samarbetar idag med kommuner, arkitektfirmor, byggbolag, privata markägare och bostadsbyggare. Vi bygger i många av Sveriges kommuner, både i mindre och större tillväxtorter.

Har ni en projektidé men saknar resurserna att driva projektet på egen hand? Planlagd mark där ni vill testa en idé eller har ni ett projekt där vissa delar inte riktigt passar er kärnverksamhet? Vi är alltid öppna för att diskutera nya projektmöjligheter och lämnar gärna referenser från kommuner, entreprenörer och markägare. 

Vi söker främst mark lämplig för bostadsändamål, både råmark och mark med färdig detaljplan. För att det ska vara möjligt att skapa ett projekt behöver vi kunna bygga minst 15-20 bostäder på det aktuella markområdet. Är det småhus/radhus innebär det ofta en yta om minst ca 8 000 kvm. Är det mer centralt belägen mark lämplig för flerbostadshus kan ytan givetvis vara mindre.

Är du osäker – kontakta oss så kan vi tillsammans avgöra om det kan vara intressant att titta vidare på. 

Kontakta oss

Olika typer av samarbeten  

Samarbeten med arkitektkontor

En viktig del av vår verksamhet är att delta i olika markanvisningstävlingar och att utarbeta förslag till direktmarkanvisningar.

För att få in nya infallsvinklar, goda idéer och öka vår exponering sker detta arbeta ofta i nära samarbete med externa arkitektkontor. Flera av våra genomförda och pågående projekt är resultatet av sådana samarbeten. Ofta utgår arbetet från någon av våra bostadsprodukter även om vi är öppna för andra typer av uppslag och bostadskoncept.

Driver du eller arbetar du själv på ett arkitektkontor och är nyfiken på hur våra samarbeten ser ut – kontakta oss gärna så berättar vi mer. 

Samarbeten med andra byggentreprenörer

Flera av våra projekt drivs i nära samarbete med byggentreprenörer. Ofta kommer byggentreprenörer med projektuppslag från sin lokala marknad och andra gånger tittar vi gemensamt på potentiella projektuppslag.

Att kombinera byggentreprenörers kunskap inom bygg och kalkylering med vår kunskap kring finansiering och försäljning har visat sig fördelaktigt för alla parter. Vi samäger idag ett antal projekt med olika byggentreprenörer, såväl mindre som större.

Arbetar du själv på en byggentreprenadfirma och äger en fastighet eller har tankar kring ett projektuppslag – hör gärna av dig.

Samarbeten med projektuvecklare

Vissa av våra bostadsprojekt sker i olika former av joint ventures tillsammans med andra bostadsutvecklare eller projektutvecklare. Att tillsammans med andra ta ansvar för utvecklingen av ett område kan ge flera fördelar. Med olika infallsvinklar, olika målgrupper eller upplåtelseformer i åtanke blir ofta slutresultatet mer mångfacetterat och intressant. Att dela på risker och finansiering gör dessutom att sannolikheten att ro ett projekt i hamn ökar.

Arbetar du själv med projektutveckling och har projekt där vissa delar inte helt passar er kärnverksamhet eller projekt där finanseringsriskerna är för stora – tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om samarbetsmöjligheter.

Studentsamarbeten

Vi har ett kontinuerligt samarbete med studenter från Chalmers Tekniska Högskola där vi erbjuder praktikplatser och möjligheteten till exjobb. Att få hjälp med att utveckla tankar och idéer genom studenters examensarbeten eller praktiktid är och har varit ovärderligt för oss. Vi i vår tur har flera medarbetare som fungerar som mentorer åt studenter under utbildning. Och även om mentorskapet till stor del handlar om att vi delar med oss av vår vardag och våra erfarenheter kommer mycket tillbaka i form av nyfikna frågor och nya infallsvinklar.

Är du själv student inom vårt arbetsområde och söker praktikplats eller uppslag till exjobb – kontakta oss gärna så tittar vi på hur våra möjligheter till att erbjuda en plats ser ut för tillfället!

Allt från råmark till 
detaljplanelagd och byggklar mark

Ekeblad Bostad arbetar aktivt med att förvärva såväl kommunal som privat mark. Det kan vara råmark till redan detaljplanelagd och byggklar mark. Vi utför projekt av varierande storlek och tar gärna ett helhetsgrepp om ett projekts utformning för att på så sätt bidra till mer värde och fler kvaliteter i området. Vi gillar när vi får ha en aktiv roll men är samtidigt lyhörda för kommuners och markägares tankar och förväntningar.  

Vi har bred kompetens när det kommer till framtagande av detaljplaner, markförvärv och markanvisningar. Vi bygger fullt utvecklade bostadsområden tillsammans med tillhörande infrastruktur som gator, VA, skolor, lekplatser och grönytor. Standardiserade processer, erfarenhetsåterföring och ansvarstagande i våra samarbeten gör oss till en pålitlig och långsiktig partner. Vi är finansiellt starka med en god genomförandeförmåga. 

Så här går det till

Kontakta oss om markförvärv