Vad är en energieffektiv bostad? 

En energieffektiv bostad är utformad för att minimera energiförbrukningen och maximera energibesparingarna. Nyproducerade bostäder byggs med modern teknik och energieffektivt material. Dessutom kan de ge betydande långsiktiga besparingar för dig som bostadsägare genom att minska energikostnaderna.

 

Klokt att välja nyproducerat när energipriserna stiger

Med energipriserna på rekordhöga nivåer, blir valet av bostad allt viktigare för en förutsägbar och låg boendekostnad. En nyproducerad bostad erbjuder betydande fördelar när det gäller energieffektivitet och komfort jämfört med äldre bostäder.

Vi har bestämt oss för att vara med och skapa förutsättningar för en hållbar livsstil i våra bostäder. Byggbranschen står för en betydande andel av Sveriges koldioxidutsläpp och för att nå såväl globala som lokala klimatmål krävs, förutom smarta byggprocesser och kloka materialval, bostäder som är energieffektiva i driftsfasen.

Nyproduktionens fördelar: 

  • Isolering: För dig som köpare kommer en välisolerad bostad att minska behovet av uppvärmning under vintern och huset blir svalt under sommaren. 

  • Energieffektiva fönster och dörrar: Energisnåla fönster och dörrar minimerar värmeförluster och luftläckage. Det betyder att inomhusklimatet i din bostad behåller en behaglig temperatur, dessutom får du flera naturliga ljuskällor som minskar behovet av lampor.

  • Ventilation: Ett modernt ventilationssystem cirkulerar frisk luft och avlägsnar fukt och föroreningar. Systemet återvinner värme från utgående luft och värmer upp den inkommande luften. På så vis hjälper en smart ventilation dig att hålla ned energiförbrukningen.

  • Energisnåla apparater och belysning: Vi bygger våra bostäder med hushållsapparater och belysning med låg energiförbrukning, till exempel LED-lampor och vitvaror med hög energiklassificering. 

  • Solenergi: Många nyproducerade bostäder har solpanelsystem för att generera elektricitet från solenergi. Solpanelerna driver elektriska apparater i bostaden och överskottselen kan matas tillbaka till elnätet. I våra bostäder finns solceller installerade redan vid inflytt. Solceller >>

  • Svanenmärkning. Vi Svanenmärker våra bostäder, vilket innebär att de uppfyller stränga kriterier för hållbarhet och energieffektivitet. De har minst 15% bättre energiprestanda än vad lagkravet kräver, vilket ger en betydande minskning av energikostnaderna jämfört med äldre bostäder. Svanenmärkning garanterar även att bostaden är byggd med hänsyn till människors hälsa och miljön. Klimatpositiva hem 2030 >>

Energipriserna påverkar uppvärmnings-
kostnaderna

Energikostnader för uppvärmning är en av de största utgifterna för hus- och villaägare i Sverige, särskilt under årets kalla delar. Men med en nyproducerad bostad kan du dra nytta av effektiva uppvärmningssystem och moderna ventilationslösningar för att minimera energiförbrukningen och därmed minska dina energikostnader. Välisolerade fönster och väggar håller dessutom värmen inne under vintern och ute under sommaren. På så vis minskar behovet av både uppvärmning och kylning.


Miljömärkning med stränga krav på energiförbrukning

Svanenmärkta bostäder, som de vi producerar, måste uppfylla specifika kriterier för hållbarhet och energieffektivitet. Bland dessa krav ingår att ha en energiprestanda som är minst 15% bättre än vad som krävs enligt lag.

Även solceller är numera standard på våra bostäder. Solceller på ett hus ger flera fördelar, både ekonomiska och miljömässiga. Genom att köpa ett hus med solceller bidrar du aktivt till övergången till ren, förnybar energi och minskar importbehovet från andra länder. Samtidig genereras en betydande del av husets energibehov, vilket leder till minskade energikostnader. Överskottselen kan säljas tillbaka till elnätet vilket ger ytterligare intäkter.

Energipriserna påverkar uppvärmningskostnaderna

Energikostnader för uppvärmning är en av de största utgifterna för hus- och villaägare i Sverige, särskilt under årets kalla delar. Men med en nyproducerad bostad kan du dra nytta av effektiva uppvärmningssystem och moderna ventilationslösningar för att minimera energiförbrukningen och därmed minska dina energikostnader. Välisolerade fönster och väggar håller dessutom värmen inne under vintern och ute under sommaren. På så vis minskar behovet av både uppvärmning och kylning.

Miljömärkning med stränga krav på energiförbrukning

Svanenmärkta bostäder, som de vi producerar, måste uppfylla specifika kriterier för hållbarhet och energieffektivitet. Bland dessa krav ingår att ha en energiprestanda som är minst 15% bättre än vad som krävs enligt lag.

Även solceller är numera standard på våra bostäder. Solceller på ett hus ger flera fördelar, både ekonomiska och miljömässiga. Genom att köpa ett hus med solceller bidrar du aktivt till övergången till ren, förnybar energi och minskar importbehovet från andra länder. Samtidig genereras en betydande del av husets energibehov, vilket leder till minskade energikostnader. Överskottselen kan säljas tillbaka till elnätet vilket ger ytterligare intäkter.

Illustration av en 40-60-tals villa.

40-60-talet
117 kWh/m²

Illustration av en 70-tals villa.

70-talet
92 kWh/m²

Illustration av en 80-90-tals villa.

80-90-talet
96-99 kWh/m²

Illustration av en villa byggd på 00-talet.

00-talet
82 kWh/m²

Illustration av en villa byggd från 2011 och framåt.

2011 och framåt
58 kWh/m²

Äldre bostäder kan ha högre energiförbrukning på grund av otillräcklig isolering, äldre fönster och ineffektiva värmesystem. Detta kan innebära högre energikostnader och lägre komfort jämfört med nyproducerade bostäder. Nyproducerade bostäder uppfyller moderna standarder för energieffektivitet, vilket kan bidra till lägre energikostnader och ökad komfort.

Data från Energimyndigheten >

Nyproducerade bostäder jämfört med äldre bostäder

Jämfört med äldre bostäder erbjuder nyproducerade bostäder en betydligt högre energieffektivitet och komfort. Äldre bostäder kan vara charmiga, men de kan också vara kostsamma att värma upp, svåra att kyla ned och kan kräva kostsamma renoveringar för att förbättra energiprestandan. Med en nyproducerad bostad får du en modern, bekväm och energieffektiv bostad från början, utan behov av omedelbara uppgraderingar eller renoveringar.