Personuppgiftsbehandling och cookies

Information om personuppgiftsbehandling vid intresseanmälan av projekt

Vi ansvarar för att personuppgifter som samlas in på ekebladbostad.se endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning av annan part. Denna policy beskriver hur vi på ekebladbostad.se samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlas in om mig och hur använder ni den?

För att vi ska kunna svara på frågor eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna över vissa personuppgifter. Denna information använder vi sedan för att kunna kontakta dig eller förbättra din upplevelse. Vi kommer inte samla in mer information än vad vi behöver.

På denna webbplats samlar vi in följande personuppgifter

KONTAKT / INTRESSEANMÄLAN
Aktuella fält i våra formulär:

  • Namn
  • Adress
  • E-post
  • Telefon
  • Meddelande

Syfte: Syftet med formuläret är att du vill få mer information och bli kontaktad av utsedd mäklare för aktuellt projekt. Dina personuppgifter använder vi för att kunna anpassa uppföljande innehåll för aktuellt projekt och andra liknande projekt aktuella under tiden. En representant för projektet kommer närmare försäljningsstart att kontakta dig för att höra om ditt fortsatta intresse. Genom att skicka in formuläret godkänner du också att med jämna mellanrum få nyhetsbrev och marknadsföring kring våra andra projekt till din angivna e-postadressen. Du kan alltid ändra på eller avsluta din prenumeration av utskick och information från Ekeblad Bostad i något av de epost vi skickat till din epostadress.

Vi kräver ditt samtycke

För att vi ska kunna ta del av dina personuppgifter måste du först lämna ditt samtycke. Det gör du i samband med att du använder, eller skickar in, något av formulären på denna webbplats. Ditt samtycke bekräftar att du accepterar villkoren i denna integritetspolicy. Du kan ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke genom att kontakta oss. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från vårt register och aktuella system. Se mer info kring detta under rubriken ”Vad har jag för rättigheter?”.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Hur länge vi sparar dina personuppgifter varierar beroende på ändamålet till att vi samlar in dem. Uppgifter som vi använder för utskick av nyhetsbrev kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avregistrera dig från din prenumeration. Om du väljer att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev kommer din e-post att sparas för att säkerställa att vi inte skickar ut nyhetsbrev till dig igen efter att du avregistrerat dig. Uppgifter som du skickat in via något av våra formulär sparas till dess att vi har behandlat din förfrågan kring aktuellt projekt. Vi har därefter som rutin att gallra bort och helt radera ej längre nödvändiga uppgifter två år efter att de skickats in.

Vad har jag för rättigheter?

Rätt till din egen information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.
Rätt till rättelse av dina uppgifter: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.
Rätt till total radering:  Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan. Om raderingen avser personuppgifter för ett nyhetsbrevsutskick ber vi dig använda dig av länken för avregistrering i ett av de mottagna nyhetsbreven.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke för personuppgifter som du tidigare delat med oss. Vi kommer då att radera uppgifterna från vårt register och våra system. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i botten på sidan.
Klagomål:  Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Information om cookies

1. Definition av cookie och användningsområde
1.1 En cookie är en liten textfil som den här webbplatsen lagrar på din internetanslutna enhet. Cookies används bl.a. för att skilja olika användare åt, vilket ger en förbättring av användarupplevelsen för de personer som besöker webbplatsen. Vissa av våra cookies raderas när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra finns kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare (permanenta cookies). I tabellen nedan beskriver vi hur vi använder cookies på den här webbplatsen. I det här dokumentet avses med cookies även annan teknologi som kan medföra att uppgifter lagras på eller hämtas från din enhet. Vi vill ge dig information om vilka typer av teknologier vi använder och varför vi använder dem.

1.2 Nödvändiga cookies: Dessa cookies som är helt nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats eller våra tjänster. Det kan t.ex. röra sig om cookies som används för att autentisera och identifiera våra användare när de använder privata delar av vår webbplats. Om dessa cookies blockeras/raderas kommer tjänsten inte att fungera.

1.3 Prestanda- och funktionscookies: Dessa cookies är inte nödvändiga, men hjälper oss att göra ditt besök på vår webbplats mer personligt och förbättra din upplevelse. Vi använder t.ex. sådana cookies för att förstå dina preferenser och ge dig innehåll och funktioner (på vår webbplats och i vår kommunikation) som har anpassats efter dig och som vi tror kan vara relevant för dig. Vi använder också denna form av cookies och teknologier för att komma ihåg dina preferenser så att du slipper ange samma information flera gånger (t.ex. uppgifter som du lämnar när du registrerar ett intresse för ett projekt). Om du raderar eller blockerar denna typ av cookies kommer tjänstens funktionalitet att begränsas.

1.4 Marknadsföringscookies: Dessa cookies placeras på vår webbplats av en tredje part. De lagrar information om ditt besök på vår webbplats och andra webbplatser som inte tillhör Ekeblad Bostad, t.ex. information om de sidor som du besöker eller om du reagerar på annonser och mail. Vi och de tredje parter som placerar dessa cookies använder uppgifterna för att kunna visa annonser som är mer relevanta för dig. Denna typ av marknadsföring kallas ”intressebaserad marknadsföring”. Vi har inte åtkomst till, och kan inte heller styra över, hur tredje parter placerar dessa cookies eller vilka personuppgifter och andra uppgifter som de samlar in. Det är därför viktigt att du kontrollerar dessa tredje parters webbplatser för att få mer information om hur de hanterar cookies. Tabellen nedan innehåller även referenser till tredje parters marknadsföringsinställningar.

2. Om ditt samtycke till att vi använder cookies
2.1 Du samtycker till att vi använder cookies genom att surfa på webbplatsen.
2.2 Du kan återkalla ditt samtycke genom att välja att blockera/radera cookies. För mer information om hur du blockerar/raderar cookies, se avsnitt 5. Hur du väljer att blockera/radera cookies.
2.3 Tabellen nedan visar vilka cookies som används på vår webbplats och vilket användningsområde de har.

3. Cookies på den här webbplatsen

Cookie

Domain

Description

Duration

Type

_fbp

.ekebladbostad.se

This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.

2 months 28 days 23 hours 59 minutes

Advertisement

fr

.facebook.com

The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.

2 months 28 days 23 hours 59 minutes

Advertisement

_ga_QZY3QC2RV4

.ekebladbostad.se

No description

1 years 11 months 28 days 23 hours 59 minutes

Other

_ga

.ekebladbostad.se

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.

1 years 11 months 28 days 23 hours 59 minutes

Analytics

_gid

.ekebladbostad.se

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.

23 hours 59 minutes

Analytics

_gat_UA-156551339-1

.ekebladbostad.se

No description

 

Other

prism_650417035

prism.app-us1.com

No description

29 days 23 hours 59 minutes

Other

prism_650417035

.ekebladbostad.se

No description

29 days 23 hours 59 minutes

Other

__cfduid

.app-us1.com

The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information.

29 days 23 hours 59 minutes

Necessary

4. Behandling av personuppgifter
4.1 En del av våra cookies samlar in personuppgifter, t.ex. Active Campaign. Om du samtycker till att cookies används och använder våra tjänster/vår webbplats utan att vara en identifierad (med identifierad menar vi att du har skickat in dina uppgifter i något av våra formulär för t.ex. intresseanmälan) kan de uppgifter som samlas in genom Active Campaign inte kopplas till dig som person. I sådana fall används de uppgifter som cookien samlar in endast för statistik och för att förbättra vår webbplats. Vi har inte möjlighet att identifiera dig genom dessa uppgifter.
4.2 Om du däremot har samtyckt till cookies och har skickat in något av våra formulär kommer vi kunna koppla den information som samlas in genom cookien till dig personligen (d.v.s. spåra din interaktion med vår webbplats bakåt i tiden). Detta ger oss möjlighet att ge dig relevant innehåll och marknadsföringsmaterial. Sådan marknadsföring kan visas för dig på vår webbplats eller på tredje parters webbplatser. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter och för information om dina rättigheter hänvisar vi till vår Information om personuppgiftsbehandling som finns tillgänglig här.
4.3 Om du inte vill att vi ska kunna spåra din interaktion ska du välja att blockera cookies på det sätt som beskrivs i avsnitt 5 nedan.

5. Hur du väljer att blockera/radera cookies
5.1 Du kan välja att blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i hjälpfunktionen som de flesta webbläsare har. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns även på följande webbplats: www.aboutcookies.org.
5.2 För att blockera cookies för insamling av data till specifikt Google Analytics kan du använda Googles egna plugin/tillägg som du laddar ner till din webbläsare. Du hittar instruktioner till hur och nämna plugin på denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
5.2 Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.

6. Cookies som placeras av tredje part
6.1 På webbplatsen kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från olika sociala nätverk, t.ex. Facebook eller Instagram. Dessa nätverk/leverantörer kan använda och placera cookies på vår webbplats. Vi har inte åtkomst till, och kan inte heller styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och andra uppgifter som de samlar in. Även om vi anstränger oss för att listan över tredjepartscookies ska vara aktuell gör detta att vi inte kan garantera att den faktiskt alltid är aktuell.
6.2 Du behöver därför kontrollera dessa nätverks/leverantörers webbplatser för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan radera dem.

Information om personuppgiftsbehandling vid köp av bostad

Vad är personuppgifter?

En personuppgift i lagens mening är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis namn, adresser, telefonnummer, e-post, lägenhetsnummer och IP-adresser.

Personuppgiftsansvarig och biträden

Bostadsrättsföreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som vi själva utför eller som vi anlitar någon annan att utföra. Det kan exempelvis innefatta teknisk- & ekonomisk förvaltning, då upprättas ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal.

Vilka personuppgifter behandlas och hur?

Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, bearbetning, registrering, organisering, spridning och lagring.

Bostadsrättsföreningen behandlar personuppgifter för att fullfölja förpliktelser mot medlemmar under tiden som de är medlemmar men även en tid efteråt. Det är ett lagkrav i exempelvis bostadsrättslagen och bokföringslagen.

Vi använder inte personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut uppgifter till någon tredje part om vi inte kommit överens om det.

Hur får vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss genom e-post, brev, telefon etc och vid teckning av förhandsavtal, upplåtelseavtal, överlåtelseavtal samt medlemsansökan. När medlem flyttar bevaras uppgifterna i sju år innan de raderas.

Rättigheter och rättelse

Medlemmar i bostadsrättsföreningar har rätt att få ut information om vilka personuppgifter som föreningen har lagrade och hur de behandlas, kontakta då styrelsen.