Vår huvudsakliga verksamhet består av bostadsutveckling där vi investerar i mark eller byggnader och omvandlar detta till attraktiva bostadsområden. Vi arbetar från tidigt skede med markförvärv och projektering till uppförande av inflyttningsklara hus och lägenheter.  

Vi arbetar med att förvärva mark, utveckla bostadskoncept, handla upp byggentreprenader och sälja bostäder. Majoriteten av våra projekt sker i egen regi och erhålls genom kommunala markanvisningar eller genom privata markförvärv. Vi samarbetar ofta och gärna med andra aktörer. Ekeblad Bostad samverkar idag med arkitektfirmor, byggbolag, privata markägare och andra bostadsutvecklare. Vi utvecklar bostäder i bostadsrättsform samt hyresrätter och studentbostäder till långsiktiga ägare. För byggnation av våra bostäder anlitar vi stora och medelstora entreprenör, ofta med en lokal förankring  

Att kunna genomföra de projekt vi tar oss an är viktigt för oss. Genom att arbeta med effektiva byggprocesser där vi nyttjar skalfördelar och väl inarbetade system för att upptäcka och förebygga fel kan vi höja kvalitetsnivån på våra bostäder och säkerställa ett robust genomförande.

Vår huvudsakliga verksamhet består av bostadsutveckling där vi investerar i mark eller byggnader och omvandlar detta till attraktiva bostadsområden. Vi arbetar från tidigt skede med markförvärv och projektering till uppförande av inflyttningsklara hus och lägenheter.  

Vi arbetar med att förvärva mark, utveckla bostadskoncept, handla upp byggentreprenader och sälja bostäder. Majoriteten av våra projekt sker i egen regi och erhålls genom kommunala markanvisningar eller genom privata markförvärv. Vi samarbetar ofta och gärna med andra aktörer. Ekeblad Bostad samverkar idag med arkitektfirmor, byggbolag, privata markägare och andra bostadsutvecklare. Vi utvecklar bostäder i bostadsrättsform samt hyresrätter och studentbostäder till långsiktiga ägare. För byggnation av våra bostäder anlitar vi stora och medelstora entreprenör, ofta med en lokal förankring  
 
Att kunna genomföra de projekt vi tar oss an är viktigt för oss. Genom att arbeta med effektiva byggprocesser där vi nyttjar skalfördelar och väl inarbetade system för att upptäcka och förebygga fel kan vi höja kvalitetsnivån på våra bostäder och säkerställa ett robust genomförande.

Kommunala markanvisningar

 

Att arbeta med kommunala markanvisningstävlingar och direktmarkanvisningar är en viktig del av vår verksamhet. Vi är aktiva i många av Sveriges kommuner och bygger i både mindre och större tillväxtorter.

 

Läs mer >

Samarbeten

 

Ekeblad Bostad samarbetar ofta och gärna med andra aktörer. Vi är alltid öppna för att diskutera nya projektmöjligheter och lämnar gärna referenser från andra kommuner, entreprenörer och markägare.

 

Läs mer >

Byggemenskaper

En byggform som blivit vanligare och som tar avstamp i att ge människor ökat inflytande över byggprocessen är byggemenskaper. Ekeblad Bostad erbjuder en hybridform av byggemenskap där vi säkrar finansiering och därefter agerar byggherre på uppdrag av byggemenskapen. Genom att ge de blivande bostadsägarna största möjliga beslutsutrymme inom ramen för redan beprövade lösningar och strukturer, kan vi tillsammans öka chansen att idéer blir till verklighet.

Byggemenskaper