I våra bostadskvarter ska grannar mötas, familjer samlas, barn växa upp och många människor spendera stor del av sin tid. Redan vid ritbordet kan våra arkitekter skapa förutsättningar för levande och sociala kvarter. Dessutom kan de boende ansöka om bidrag för att förverkliga idéer som främjar gemenskap och hållbarhet.

Så här gör vi

Vi vill uppmuntra till gemenskap, trivsel och trygghet. Det gör vi genom:

  • Egna arkitekter som skapar trygga och levande kvarter
  • Kvarter med utemiljöer för social samvaro
  • Förverkligande av de boendes hållbarhetsidéer med ekonomiskt bidrag
  • App för kommunikation mellan grannar

Arkitektritad grannsämja

Grunden för en god grannsämja läggs redan vid ritbordet. Våra arkitekter har stort fokus på att utforma den gemensamma miljön runtomkring husen, för att främja trivsel och gemenskap. Därför utformas de gemensamma ytorna på de gåendes villkor, med inbjudande promenad- och cykelstråk. Lugna lokalgator blir spontana mötesplatser i vardagen. Redan från början skapar vi miljöer för sociala aktiviteter där många olika människor, unga som gamla, ska trivas och umgås. Det kan till exempel handla om växthus, odlingslotter, grillyta eller lekplats.

 

Hållbarhet som folk vill ha det

De som bor i våra kvarter kan ansöka om ekonomiskt bidrag för att förverkliga idéer som främjar gemenskap och hållbarhet. På så sätt läggs resurser på de åtgärder som faktiskt efterfrågas av de boende. Det kan till exempel handla om ett utegym, gemensamma cyklar eller ett hållbart evenemang.

Appar för gemenskap

Alla våra bostadsområden förses med digitala verktyg som gör det lättare för de boende att kommunicera med varandra. Genom en app blir det enkelt att bjuda in till gårdsfest, anordna en loppisdag eller hitta en löparkompis. Det blir också smidigt för styrelsen att nå ut med viktig information.

 

BO2

Ett koncept vi drömmer om att testa

Tänk att med hjälp av dagens teknik och nya material utmana det traditionella byggandet skapa en Ekoby version 2.0. Konceptet vi ser framför oss ska tilltala en bred målgrupp snarare än ett fåtal idealister och det skall finnas möjlighet att leva ett komfortabelt modernt liv men på ett hållbart sätt.

Vi kallar konceptet BO2. För att genomföra idén söker vi modiga kommuner med ett markområde strategiskt placerat i eller strax utanför en större tätort.

Läs mer om BO2 >