Ekeblad Bostad grundades 2010 med en tydlig idé – att skapa bostäder som möjliggör för fler att ta ett kliv in på bostadsmarknaden.

Genom att arbeta med bostadskoncept där bra lösningar återanvänds i kombination med tydliga processer och ett stort fokus på lärande och förbättring har vi visat att det går. Idag, drygt 15 år senare, har vi byggt över 1400 bostäder runt om i Sverige – från Ystad i söder till Luleå i norr. 

Läs mer om Ekeblad Bostad  >

Årsredovisning

Ta del av vår årsredovisning >

Bostadsutveckling

Vår huvudsakliga verksamhet består av bostadsutveckling där vi investerar i mark eller byggnader och omvandlar detta till attraktiva bostadsområden. Vi arbetar från tidigt skede med markförvärv och projektering till uppförande av inflyttningsklara hus och lägenheter.

Läs mer >

Markförvärv & Samarbeten

Ekeblad Bostad samarbetar ofta och gärna med andra aktörer. Vi är alltid öppna för att diskutera nya projektmöjligheter och lämnar gärna referenser från andra kommuner, entreprenörer och markägare.

Om markförvärv & samarbeten  >

Samhällsnytta och miljö

Som bostadsutvecklare har vi ett ansvar och en möjlighet att bidra till en positiv samhällsutveckling. Bostäderna och hemmen vi bygger påverkar i hög grad människors livssituation och möjligheter. Med ett helhetsperspektiv på boendeekonomi, samhörighet och smarta gröna lösningar vill vi vara med och skapa långsiktiga förutsättningar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Läs mer  >

Referensprojekt

 

När vi ritar våra bostadsområden utgår vi från lokala förutsättningar och vill att husens utformning på bästa sätt ska komplettera, utveckla och förstärka det specifika området. Här kan du läsa mer om några av våra redan färdigställda bostadsområden. 

 

Läs mer >

Kommunala markanvisningar

 

Att arbeta med kommunala markanvisningstävlingar och direktmarkanvisningar är en viktig del av vår verksamhet. Vi är aktiva i många av Sveriges kommuner och bygger i både mindre och större tillväxtorter.

 

Läs mer >

Våra bostäder söker mark

 

Vi arbetar aktivt med att förvärva och utveckla mark där människor vill bo och leva. Äger du mark eller känner till ett markområde som du tror lämpar sig för bostäder? Vi är alltid öppna för att diskutera nya projektmöjligheter.  

 

Läs mer >

Finans och siffror

Bolaget i siffror

Koncernomsättning

1.2 Mdkr

Eget kapital

580 Mkr

Anställda

19 st

Bostäder

1400 st