VI LOVAR – VI LEVERERAR

Vi lägger stor vikt vid att kunna genomföra de projekt vi tar oss an. Genom att arbeta med effektiva byggprocesser där vi nyttjar skalfördelar och väl inarbetade system kan vi säkerställa hållbara projektplaner med önskat utfall. Att vara djupt insatta i våra projekt gör att vi kan hålla vad vi lovar. Ser du skillnad på rendering och resultat?

BRF ZICKZACK – LINKÖPING 2020

Renderad bild
Verkligt foto
BRF MORGONEN – VÄXJÖ 2018

Renderad bild
This is a simple headline
Verkligt foto
BRF TEGELBYN – LANDSKRONA 2018

Renderad bild
This is a simple headline
Verkligt foto

Referensprojekt

När vi ritar våra bostadsområden utgår vi från lokala förutsättningar och vill att husens utformning på bästa sätt ska komplettera, utveckla och förstärka det specifika området. Nedan har vi lyft fram några bostadsprojekt som vi är extra stolta över.

Vikhems gård i Staffanstorp

I Vikhem, strax söder om Staffanstorp centrum, uppför vi just nu ett nytt bostadsområde. Husen är klassiskt utformade i en kvartersstruktur uppdelad i två volymer med varierande våningsantal och lägenhetsstorlekar. Fasaden utförs i puts i gröna toner och taket i plåt. Stort fokus har lagts på att skapa en trivsam och mysig innergård där huskropparna skapar en skyddad zon med plats för lek och sociala möten.

Nordtag i Kungälv

Nordtag är ett nytt spännande bostadsområde i stationssamhället Ytterby strax utanför Kungälv. Här har Ekeblad Bostad påbörjat uppförandet av ett större bostadsområde om cirka 100 bostäder. Området och bostäderna kännetecknas av en hög nivå på gestaltningen av såväl den inre som den yttre miljön. Husen har olika utformningar men är alla färgsätta för att smälta in i den omgivande skogen. Den kuperade marken gör att området känns spännande och ger möjlighet till fina utblickar.

Brf ZickZack i Linköping

Öster om Vikingstad, strax utanför Linköping, har ett nytt bostadsområde vuxit fram. Ekeblads Svanenmärkta projekt Zick Zack har utformats som ett attraktivt radhusområde med egna trädgårdstomter mot en grönskande gemensam innergård. Arkitekturen och den snedställda fasadpanelen ger en spännande och individuell karaktär till bostäderna samtidigt som området hålls samman. Projektet har haft en tydlig miljöprofil med underhållsfria träfasader, solceller på taken och elbilsladdare. Projekt erhölls efter att ha vunnit en kommunal markanvisning tillsammans med Kaminsky Arkitektur.

Lärkfalken i Skellefteå

I den snabbt växande batteristaden Skellefteå är och har Ekeblad Bostad varit involverade i flera bostadsprojekt. Att kunna bidra med bostäder till en ort där en av Sveriges viktigaste industrisatsningar pågår känns extra stimulerande. I det nya bostadskvarteret Falkträsket har vi uppfört 17 par- och enbostadshus. Med en fasad som smälter in i den omgivande tallskogen har vi skapat ett trivsamt område där samtliga hus har egen carport och trädgård med uteplats på baksidan.

Skogshöjden i Ulricehamn

På sluttningarna ovanför Ulricehamns centrum har vi uppfört ett parhusområde bestående av 18 stycken parhusbostäder. Husen är klassiskt utformade för att smälta in området men taken har försetts med moderna men diskreta takintregrerade solceller, så kallade ShingEl från Soltech. Mellan 30 – 40 % av husens totala energibehov beräknas kunna täckas av solenergi. Projekt erhölls efter att ha vunnit en kommunal markanvisning.

Tröinge by i Falkenberg

På de gamla ängsmarkerna strax norr om Falkenbergs centrum har vi byggt 30 stycken parhusbostäder i bostadsrättsform. Förutom uppförande av husen omfattades projektet av projektering och byggnation av kommunal infrastruktur i form av gator, belysning och VA. Vi hade en önskan om att montera upp solceller utan att påverka bostäderna utseende och utformade därför, i brist på alternativ, en egenutvecklad takintegrerad solcellslösning. Projekt förvärvades av en privat markägare.

Färdigställda projekt

Nedan kommer en översikt över många av våra genomförda bostadsprojekt. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om ett eller flera av projekten.

Kontakta oss