VI LOVAR – VI LEVEREAR

Vi lägger stor vikt vid att kunna genomföra de projekt vi tar oss an. Genom att arbeta med effektiva byggprocesser där vi nyttjar skalfördelar och med väl inarbetade system kan vi säkerställa hållbara projektplaner med önskat resultat. Att vara djupt insatta i våra projekt gör att vi kan hålla vad vi lovar. Ser du skillnad på rendering och resultat?

 

Resultat 

REFERNSPROJEKT

 

Brf ZickZack i Linköping

Öster om Vikingstad, strax utanför Linköping, har ett nytt bostadsområde vuxit fram. Ekeblads Svanenmärkta projekt Zick Zack har utformats som ett attraktivt radhusområde med egna trädgårdstomter mot en grönskande gemensam innergård. Arkitekturen och den snedställda fasadpanelen ger en spännande och individuell karaktär till bostäderna samtidigt som området hålls samman. Projektet har haft en tydlig miljöprofil med underhållsfria träfasader, solceller på taken och elbilsladdare. Projekt erhölls efter att ha vunnit en kommunal markanvisning tillsammans med Kaminsky Arkitektur.

Brf ZickZack i Linköping

Öster om Vikingstad, strax utanför Linköping, har ett nytt bostadsområde vuxit fram. Ekeblads Svanenmärkta projekt Zick Zack har utformats som ett attraktivt radhusområde med egna trädgårdstomter mot en grönskande gemensam innergård. Arkitekturen och den snedställda fasadpanelen ger en spännande och individuell karaktär till bostäderna samtidigt som området hålls samman. Projektet har haft en tydlig miljöprofil med underhållsfria träfasader, solceller på taken och elbilsladdare. Projekt erhölls efter att ha vunnit en kommunal markanvisning tillsammans med Kaminsky Arkitketur.

Brf ZickZack i Linköping

Öster om Vikingstad, strax utanför Linköping, har ett nytt bostadsområde vuxit fram. Ekeblads Svanenmärkta projekt Zick Zack har utformats som ett attraktivt radhusområde med egna trädgårdstomter mot en grönskande gemensam innergård. Arkitekturen och den snedställda fasadpanelen ger en spännande och individuell karaktär till bostäderna samtidigt som området hålls samman. Projektet har haft en tydlig miljöprofil med underhållsfria träfasader, solceller på taken och elbilsladdare. Projekt erhölls efter att ha vunnit en kommunal markanvisning tillsammans med Kaminsky Arkitketur.

Brf ZickZack i Linköping

Öster om Vikingstad, strax utanför Linköping, har ett nytt bostadsområde vuxit fram. Ekeblads Svanenmärkta projekt Zick Zack har utformats som ett attraktivt radhusområde med egna trädgårdstomter mot en grönskande gemensam innergård. Arkitekturen och den snedställda fasadpanelen ger en spännande och individuell karaktär till bostäderna samtidigt som området hålls samman. Projektet har haft en tydlig miljöprofil med underhållsfria träfasader, solceller på taken och elbilsladdare. Projekt erhölls efter att ha vunnit en kommunal markanvisning tillsammans med Kaminsky Arkitketur.

Brf ZickZack i Linköping

Öster om Vikingstad, strax utanför Linköping, har ett nytt bostadsområde vuxit fram. Ekeblads Svanenmärkta projekt Zick Zack har utformats som ett attraktivt radhusområde med egna trädgårdstomter mot en grönskande gemensam innergård. Arkitekturen och den snedställda fasadpanelen ger en spännande och individuell karaktär till bostäderna samtidigt som området hålls samman. Projektet har haft en tydlig miljöprofil med underhållsfria träfasader, solceller på taken och elbilsladdare. Projekt erhölls efter att ha vunnit en kommunal markanvisning tillsammans med Kaminsky Arkitketur.

Brf ZickZack i Linköping

Öster om Vikingstad, strax utanför Linköping, har ett nytt bostadsområde vuxit fram. Ekeblads Svanenmärkta projekt Zick Zack har utformats som ett attraktivt radhusområde med egna trädgårdstomter mot en grönskande gemensam innergård. Arkitekturen och den snedställda fasadpanelen ger en spännande och individuell karaktär till bostäderna samtidigt som området hålls samman. Projektet har haft en tydlig miljöprofil med underhållsfria träfasader, solceller på taken och elbilsladdare. Projekt erhölls efter att ha vunnit en kommunal markanvisning tillsammans med Kaminsky Arkitketur.

Brf ZickZack i Linköping

Öster om Vikingstad, strax utanför Linköping, har ett nytt bostadsområde vuxit fram. Ekeblads Svanenmärkta projekt Zick Zack har utformats som ett attraktivt radhusområde med egna trädgårdstomter mot en grönskande gemensam innergård. Arkitekturen och den snedställda fasadpanelen ger en spännande och individuell karaktär till bostäderna samtidigt som området hålls samman. Projektet har haft en tydlig miljöprofil med underhållsfria träfasader, solceller på taken och elbilsladdare. Projekt erhölls efter att ha vunnit en kommunal markanvisning tillsammans med Kaminsky Arkitketur.

Brf ZickZack i Linköping

Öster om Vikingstad, strax utanför Linköping, har ett nytt bostadsområde vuxit fram. Ekeblads Svanenmärkta projekt Zick Zack har utformats som ett attraktivt radhusområde med egna trädgårdstomter mot en grönskande gemensam innergård. Arkitekturen och den snedställda fasadpanelen ger en spännande och individuell karaktär till bostäderna samtidigt som området hålls samman. Projektet har haft en tydlig miljöprofil med underhållsfria träfasader, solceller på taken och elbilsladdare. Projekt erhölls efter att ha vunnit en kommunal markanvisning tillsammans med Kaminsky Arkitketur.