Ekeblad Bostad grundades 2010 med en tydlig idé – att ge fler möjligheten att ta ett kliv in på bostadsmarknaden och få tillgång till en bostad som passar den aktuella livssituationen. Genom att arbeta med bostadskoncept där bra lösningar återanvänds i kombination med tydliga processer och ett stort fokus på lärande och förbättring har vi visat att det går.

Idag, drygt 15 år senare, har vi byggt över 1400 bostäder runt om i Sverige – från Ystad i söder till Luleå i norr. Med förståelse och engagemang för såväl människor som bostäder skapar vi hem i en verksamhet som präglas av ansvar, innovation och långsiktig lönsamhet.

Vår huvudsakliga verksamhet består av bostadsutveckling från tidigt markförvärv och projektering till uppförande av inflyttningsklara hus. Vi utvecklar bostäder i bostadsrättsform samt hyresrätter och studentbostäder till långsiktiga tagare/ägare. Majoriteten av våra projekt sker i egen regi men vi samarbetar ofta och gärna med andra aktörer. Ekeblad Bostad samverkar idag med kommuner, arkitektfirmor, byggbolag, privata markägare och andra bostadsutvecklare.

Vi finns idag på fyra orter, med huvudkontor i Göteborg och satelitkontor i Örnsköldsvik, Karlstad och Skåne. 

Medarbetare

Kompetens, passion och stabila finanser

Hos oss arbetar arkitekter, projektledare och affärsutvecklare tätt tillsammans i projektets alla skeden. Vi har den gemensamma passionen att vi alla känner engagemang för bostäder även om det är ur olika infallsvinklar. När känsla för arkitektur blandas med ett intresse för byggteknik, ekonomi, innovation och ett genuint intresse för samhället vi verkar i, blir vårt bidrag till samhällsbyggandet klokare och våra idéer får större möjlighet att bli till verklighet.

Med vår mångåriga erfarenhet inom markförvärv, bygg, arkitektur och finansiering vet vi hur vi optimerar våra projekt. Vi är måna om vårt varumärke och vi vet hur viktigt det är med goda samarbeten, långsiktigt ansvarstagande och att ha en sund affärsetik.

Det är viktigt för oss att kunna genomföra de projekt vi tar oss an. Genom att arbeta med effektiva byggprocesser där vi nyttjar skalfördelar och väl inarbetade system för att upptäcka och förebygga fel kan vi höja kvalitetsnivån på våra bostäder och säkerställa ett hållbart genomförande. Vi anlitar stora och medelstora entreprenör, ofta med en lokal förankring. Genom kostnadskontroll och ett fokus på effektivitet har vi en historik av stabila finanser. Det är en trygghet för våra bostadsköpare, samarbetspartners och medarbetare.

Fin arkitektur och genomförbarhet
kan gå hand i hand

Det är viktigt för oss att de områden vi utformar tilltalar såväl boende som invånare. Vi uppskattar när vi kan ha en aktiv roll i utformningen av våra områden men är samtidigt lyhörda för kommunen och omgivningens tankar och förväntningar. När vi ritar våra bostadsområden utgår vi från lokala förutsättningar och vill att husens utformning på bästa sätt ska komplettera, utveckla och förstärka det specifika området.

Vi har ett industriellt tänk kring byggande och en utgångspunkt att de projekt vi åtar oss ska vara ekonomiskt och praktiskt genomförbara. Samtidigt är den lokala förankringen och arkitektoniska utformningen viktig för oss, likaså vår tydliga vision – att bygga bra bostäder som fler har råd att efterfråga. Genom att kombinera en tydlig arkitektonisk idé med en vilja att utgå från beprövade lösningar och en tanke om att det ska gå att upprepa i flera projekt, kan vi uppfylla samtliga dessa faktorer.

Vi vill leverera vad vi lovat helt enkelt. Se gärna våra tidigare och pågående projekt för att se variationen i utformningen av våra områden och likheterna mellan idé och verklighet

Våra referensprojekt >

Social hållbarhet

Grundidén, att genom bostäder till ett rimligt pris, skapa framtidsmöjligheter för fler, står sig än idag – och den blir allt viktigare. I takt med en allt tuffare bostadsmarknad har vi behövt hitta nya lösningar för att möjliggöra för fler människor att kunna äga sin egen bostad. Via konceptet BoStart erbjuder Ekeblad Bostad medfinansiering av bostadsköp till personer som inte har sparat ihop tillräckligt med eget kapital för att köpa hela bostaden.

När vi utformar våra bostadsområden vill vi bidra till levande kvarter med en stark gemenskap genom att erbjuda funktioner som växthus, gröna mötesplatser och stråk som stimulerar samverkan och trivsel. Vi rustar våra områden med strukturer, såväl fysisk som digitalt, som uppmuntrar till delningsekonomi, samarbete och ansvarstagande.

Läs mer >

Miljö, solcellsparker och gröna lösningar

Vi vill att det ska vara enkelt att bo och leva hållbart i våra bostäder. Det vi bygger blir en del av människors tillvaro under en lång tid framöver och vi arbetar ständigt med att göra vårt och köparen av bostadens avtryck på planeten mindre. Våren 2021 tog vi ett strategiskt beslut att investera i byggandet av storskaliga solcellsparker i Sverige. Satsningen är en av flera åtgärder vi gör för att kompensera för de koldioxidutsläpp våra byggprojekt och bostäder ger upphov till. Genom smarta gröna lösningar och öppenhet för nya idéer skapar vi bostäder med stora mervärden och kan på allvar skapa goda förutsättningar för ett hållbart boende.

Läs mer >

Innovation och 
viljan att testa

Vår utgångspunkt i industriellt byggande, där idéer, metoder och lösningar återupprepas, medför att det samtidigt skapas stort utrymme att våga testa nytt. Viljan till ständiga förbättringar något som genomsyrar allt vi gör. Oavsett om det gäller dispositionen av ett område, byggteknik eller interna processer eller system, testar vi gärna nya tankar och idéer. Det är kort mellan beslut och handling vilket bland annat resulterat i uppmärksammande fasadlösningar i Svanenmärkte Brf ZickZack, innovativ takintegrerad solcellslösning i Brf Tröingeby och nya finansieringslösningar genom BoStart. Våren 2021 tog vi ett beslut om att investera i byggandet av storskaliga solcellsparker och i flera projekt testar vi nya modeller för gemensamhetsel och elbilslösningar i våra områden. Det pågår också internprojekt där vi utvärderar hur mer medvetna materialval och områdesutformningar kan ge hälsovinster. På samma vis som vi gärna delar det vi gör med andra, är vi inte heller sena med att låta oss inspireras av vad andra aktörer gör bra. Idéer kommer även till oss genom vårt kontinuerliga samarbete med studenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Läs mer >

Bostadsutveckling

 

Vår huvudsakliga verksamhet består av bostadsutveckling där vi investerar i mark eller byggnader och omvandlar detta till attraktiva bostadsområden. Vi arbetar från tidigt skede med markförvärv och projektering till uppförande av inflyttningsklara hus och lägenheter.

 

Läs mer >

Markförvärv

 

Vi arbetar aktivt med att förvärva och utveckla mark där människor vill bo och leva. Äger du mark eller känner till ett markområde som du tror lämpar sig för bostäder? Vi är alltid öppna för att diskutera nya projektmöjligheter.  

 

Läs mer >

Referensprojekt

 

När vi ritar våra bostadsområden utgår vi från lokala förutsättningar och vill att husens utformning på bästa sätt ska komplettera, utveckla och förstärka det specifika området. Här kan du läsa mer om några av våra redan färdigställda bostadsområden. 

 

Läs mer om våra referensprojekt >

Från norr till söder

Vi bygger i många av Sveriges kommuner, både i mindre och större tillväxtorter, från norr till söder. I dagsläget producerar vi cirka 300 bostäder årligen och har ytterligare cirka 1000 bostäder i vår byggrättsportfölj. Huvudkontoret ligger i Göteborg med satelitkontor i Örnsköldsvik, Karlstad och Skåne. Vi är 15 medarbetare. Ekeblad Bostad är ett privatägt bolag.

Vi som jobbar på Ekeblad Bostad >

Kontakta oss