Att arbeta med kommunala markanvisningstävlingar och direktmarkanvisningar är viktig del av vår verksamhet. De flesta av våra förslag utformas av våra egna arkitekter och emellanåt tar vi fram förslag tillsammans med externa arkitektkontor. Vi är aktiva i många av Sveriges kommuner, både i mindre och större tillväxtorter.

Genomförandekraft

Vi vet att en stor del av kommunens resurser idag läggs på att förbereda mark för bostadsbebyggelse och vi lägger därför stor vikt vid att kunna genomföra de projekt vi föreslår. Vid flertalet tillfällen har vi tagit över markanvisningar där projekten av olika anledningar stannat av och inte genomförts. Genom att arbeta med effektiva byggprocesser där vi nyttjar skalfördelar och med väl inarbetade system kan vi höja kvalitetsnivån på våra bostäder och samtidigt hålla rimliga prisnivåer i våra markanvisningsförslag.  

Hos oss arbetar arkitekter, projektledare, affärsutvecklare och marknadsförare tätt tillsammans i projektets alla skeden. När känsla för arkitektur blandas med ett intresse för byggteknik, ekonomi, innovation och en genuin nyfikenhet för samhället vi verkar i, blir vårt bidrag till samhällsbyggandet klokare och våra idéer får större möjlighet att bli till verklighet.

Egna arkitekter in-house

Vi vill att de områden vi utformar tilltalar såväl boende som invånare i stort.  Vi uppskattar när vi kan ha en aktiv roll i utformningen av våra bostadsområden men är samtidigt lyhörda för kommunen och omgivningens tankar och förväntningar. När vi ritar våra bostadsområden utgår vi från lokala förutsättningar och vill att husens utformning på bästa sätt ska komplettera, utveckla och förstärka det specifika området.  

Vi har ett industriellt tänk kring byggande och en utgångspunkt att de projekt vi åtar oss ska vara ekonomiskt och praktiskt genomförbara.  Den lokala förankringen och arkitektoniska utformningen viktig för oss, likaså vår tydliga mission – att bygga bra bostäder som fler har råd att efterfråga. Våra arkitekter är delaktiga i projekten i såväl tidiga skeden som under byggfas och hela vägen fram till överlämnande. Det tror vi skapar en helhetsförståelse för bostadsbyggandet som är ovanlig idag. Genom att kombinera en tydlig arkitektonisk idé med en vilja att utgå från beprövade lösningar och en tanke om att det ska gå att upprepa i flera projekt, kan vi förverkliga våra idéer. Vi vill och kan leverera vad vi lovat helt enkelt.  

I dagsläget har vi byggt bostäder i ett stort antal kommuner över hela Sverige. Ytterligare bostadsprojekt är i planeringsstadiet eller under produktion. Vi har en historik av stabila finanser, vilket är en trygghet för såväl kommun som för våra bostadskunder.

Ekeblad Bostad

Ekeblad Bostad grundades 2010 med en tydlig idé – att ge fler möjligheten att ta ett kliv in på bostadsmarknaden och få tillgång till en bostad som passar den aktuella livssituationen. Genom att arbeta med bostadskoncept där bra lösningar återanvänds i kombination med tydliga processer och ett stort fokus på lärande och förbättring har vi visat att det går.

 

Mer om Ekeblad Bostad

Vill du komma i kontakt med oss?