Vi vet att det är en stor sak att köpa ett nybyggt hem, men hos oss behöver du aldrig känna dig ensam om resan. Vi är med dig hela vägen. 

Perioden fram till ditt köp

Hur går det till?

Intresseanmälan

När ett bostadsprojekt är startat är det dags att göra en intresseanmälan till mäklaren. Intresseanmälan innebär inte att du förbinder dig till något, du kan när som helst tacka nej. Mäklaren ger sedan information om köpprocessen och projektets hålltider.

Insats och månadsavgift

På bostadsprojektets hemsida och hos mäklaren hittar du aktuella prisuppgifter. Förutom en insats betalar du en månadsavgift till föreningen. Den täcker bl.a fastighetsförsäkring, yttre underhåll, vissa driftkostnader samt amorteringar och räntor för föreningens lån. En nybildad förening har inte någon årsredovisning vilket innebär att du får studera föreningens ekonomi i kostnadskalkylen. Kostnadskalkylen har granskats och godkänts av intygsgivare utsedda av Boverket.

Säljstart

Mäklaren tar kontakt med alla på intresselistan i samband med säljstart, därefter annonseras bostäderna för försäljning via mäklarens hemsida och Hemnet.

Förhandsavtal

När du bestämt dig för en bostad samt fått ett lånelöfte från din bank upprättar mäklaren ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Avtalet är bindande och innebär att föreningen förbinder sig att upplåta just din bostad åt dig och att du förbinder dig att köpa rätten till just din bostad. I vissa projekt förekommer en bokningsavgift vid avtalsskrivning men oftast inte.

Byggstart och förskott

I samband med att bostadsrättsföreningen fattat ett formellt beslut om byggstart samt erhållit Bolagsverkets tillstånd att ta emot förskott gör du en delbetalning, så kallad handpenning. För att få tillstånd av Bolagsverket att ta emot förskott ställer föreningen ut en ”säkerhet”.  Säkerheten garanterar att köpare får tillbaka sitt inbetalda förskott i händelse av att byggprojektet inte skulle bli färdigställt. Handpenningen är normalt mellan 5 och 10 procent av den totala insatsen. 

Perioden efter ditt köp

Vad händer nu?

Byggtiden

Under själva byggtiden får du som köpare löpande information om byggets framfart. Informationsträff för alla köpare anordnas vid projektets start och ett platsbesök är möjligt under produktionen. Ett par månader in i byggprocessen får du möjlighet att göra olika tillval.

Upplåtelseavtal

Ett par veckor innan inflyttning upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen och du blir då medlem i föreningen. Upplåtelseavtalet bygger på bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. Den ekonomiska planen är till stora delar lik kostnadskalkylen, men med den stora skillnaden att alla kostnader och tekniska lösningar nu är kända. Det är föreningens styrelse som ska ta fram den ekonomiska planen, få den intygsgiven och registrera den hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen delges dig som köpare innan det är dags att teckna upplåtelseavtalet och betala den slutgiltiga insatsen.

Slutbesiktning

Innan du flyttar in genomförs en slutbesiktning där du som köpare erbjuds närvara. En oberoende besiktningsman kontrollerar och granskar huruvida entreprenören utfört sitt arbete i enlighet med entreprenadavtalet. Vid besiktningen deltar även representanter från bostadsrättsföreningen och entreprenören. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas innan inflyttning. På slutbesiktningen har du även möjlighet att kontrollera att tillval stämmer.

Slutbetalning och tillträde

Senast tre månader i förväg får du definitivt besked från bostadsrättsföreningen om vilket datum du får tillträde till din bostad. Några dagar innan tillträde betalar du återstående belopp av insatsen och eventuella tillval.

”En oberoende besiktningsman kontrollerar och granskar huruvida entreprenören utfört sitt arbete i enlighet med entreprenadavtalet.

Efter inflytt 

Att bo i
bostadsrättsförening

Boendedemokrati och styrelse 

I en bostadsrättsförening är det du tillsammans med dina grannar som bestämmer över era bostäder och ert bostadsområde. Den styrelse som initialt bildar föreningen, sköter förvaltning och administration till första årsstämman efter det att fastigheten är färdigbyggd. Därefter utses en ny styrelse bland er som köpt en bostad i föreningen. Ni får hjälp och stöd att komma i gång. 

Vad det innebär att vara medlem i bostadsrättsföreningen framgår av stadgar, upplåtelseavtal och bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. 

Besittningsrätt 

Du har en besittningsrätt till din bostad som är obegränsad i tid, vilket innebär att du enbart kan sägas upp för avflyttning om du inte betalar fastlagda avgifter till föreningen eller allvarligt bryter mot föreningens regler för boendet. Bostadsrätten kan säljas eller ärvas på samma sätt som andra tillgångar.  

Förvaltning 

Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas. Det finns inget som hindrar att medlemmarna sköter vissa delar av förvaltningen själva, men för att ni i föreningen i lugn och ro ska komma in i arbetet upphandlas externt stöd under det första verksamhetsåret.   

Ekonomi 

I samband med köp av en nyproducerad bostadsrätt betalas en insats till föreningen enligt fastställd prislista och du får en ekonomisk andel i föreningen. Utöver den initiala insatsen betalar du en månadsavgift. Den ska täcka bostadsrättens andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar samt drifts- och underhållskostnader. Eftersom föreningens medlemmar själva avgör hur förvaltningen ska skötas, kan ni själva avgöra vem som ska handha förvaltningen och på vilken nivå den ska ligga. 

Vill du veta mer om hur man kommer i gång med styrelsearbete kan du läsa i vår handbok som vi ger till alla våra köpare; Styrelsearbete i bostadsrättsförening.

 

Varför välja nyproducerad bostad? 

Fördelar med nybyggt

  • Garantin på både arbete och material är fem år. På vissa av de ingående produkterna och momenten löper garantin hela 10 år.
  • När du köper din bostadsrätt betalar du ett fast pris enligt gällande prislista. Det blir aldrig någon budgivning.
  • Behovet av underhåll är litet så du kan i stället lägga din tid och dina pengar på allt lustfullt i livet så som familj och fritidsintressen.
  • Elektroniska komponenter såsom vitvaror och värmesystem är energisnåla. Bra för både miljön och plånboken.
  • Bostäderna lämnas över nyckelfärdiga med god standard och anlagd trädgård vid inflyttning.
  • Material och inredning är valda med omsorg och samtidigt finns möjlighet till flera olika tillval för dig som vill sätta din egen prägel på bostaden.
  • När alla flyttar in samtidigt skapas goda förutsättningar att lära känna dina grannar och bygga en god gemenskap från första stund.

Hitta ditt nya boende och bostad

 

Hitta bostad