Köpa nyproduktion – så går det till!

Perioden fram till ditt köp

1. Intresseanmälan

När ett bostadsprojekt är startat är det dags att göra en intresseanmälan till mäklaren. Intresseanmälan innebär inte att du förbinder dig till något, du kan när som helst tacka nej. Mäklaren ger sedan information om köpprocessen och projektets hålltider.

2. Insats och månadsavgift

På bostadsprojektets hemsida och hos mäklaren hittar du aktuella prisuppgifter. Förutom en insats betalar du en månadsavgift till föreningen. Den täcker bl.a fastighetsförsäkring, yttre underhåll, vissa driftkostnader samt amorteringar och räntor för föreningens lån. En nybildad förening har inte någon årsredovisning vilket innebär att du får studera föreningens ekonomi i kostnadskalkylen. Kostnadskalkylen har granskats och godkänts av intygsgivare utsedda av Boverket.

Kostnadskalkyl

Här ger vi dig exempel på hur en kostnadskalkyl ser ut och vilka delar som är bra att känna till när du köper en bostad. 

Om kostnadskalkyl >

3. Säljstart

Mäklaren tar kontakt med alla på intresselistan i samband med säljstart, därefter annonseras bostäderna för försäljning via mäklarens hemsida och Hemnet.

4. Förhandsavtal

När du bestämt dig för en bostad samt fått ett lånelöfte från din bank upprättar mäklaren ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Avtalet är bindande och innebär att föreningen förbinder sig att upplåta just din bostad åt dig och att du förbinder dig att köpa rätten till just din bostad. I vissa projekt förekommer en bokningsavgift vid avtalsskrivning men oftast inte.

5. Byggstart och förskott

I samband med att bostadsrättsföreningen fattat ett formellt beslut om byggstart samt erhållit Bolagsverkets tillstånd att ta emot förskott gör du en delbetalning, så kallad handpenning. För att få tillstånd av Bolagsverket att ta emot förskott ställer föreningen ut en ”säkerhet”.  Säkerheten garanterar att köpare får tillbaka sitt inbetalda förskott i händelse av att byggprojektet inte skulle bli färdigställt. Handpenningen är normalt mellan 5 och 10 procent av den totala insatsen. 

Köpa nyproduktion – så går det till!

Perioden efter ditt köp

6. Byggtiden

Under själva byggtiden får du som köpare löpande information om byggets framfart. Informationsträff för alla köpare anordnas vid projektets start och ett platsbesök är möjligt under produktionen. Ett par månader in i byggprocessen får du möjlighet att göra olika tillval.

7. Upplåtelseavtal

Ett par veckor innan inflyttning upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen och du blir då medlem i föreningen. Upplåtelseavtalet bygger på bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. Den ekonomiska planen är till stora delar lik kostnadskalkylen, men med den stora skillnaden att alla kostnader och tekniska lösningar nu är kända. Det är föreningens styrelse som ska ta fram den ekonomiska planen, få den intygsgiven och registrera den hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen delges dig som köpare innan det är dags att teckna upplåtelseavtalet och betala den slutgiltiga insatsen.

8. Slutbesiktning

Innan du flyttar in genomförs en slutbesiktning där du som köpare erbjuds närvara. En oberoende besiktningsman kontrollerar och granskar huruvida entreprenören utfört sitt arbete i enlighet med entreprenadavtalet. Vid besiktningen deltar även representanter från bostadsrättsföreningen och entreprenören. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas innan inflyttning. På slutbesiktningen har du även möjlighet att kontrollera att tillval stämmer.

9. Slutbetalning och tillträde

Senast tre månader i förväg får du definitivt besked från bostadsrättsföreningen om vilket datum du får tillträde till din bostad. Några dagar innan tillträde betalar du återstående belopp av insatsen och eventuella tillval.

Söker du nytt hem nu?

Hitta bostad