Det är en stor händelse att köpa ett nybyggt hem, men hos oss behöver du aldrig känna dig ensam om resan. Vi är med dig hela vägen. 

Efter inflytt 

Att bo i
bostadsrättsförening

I en bostadsrättsförening är det du tillsammans med dina grannar som bestämmer över era bostäder och ert bostadsområde. 

Boendedemokrati och styrelse 

Den styrelse som initialt bildar föreningen, sköter förvaltning och administration till första årsstämman efter det att fastigheten är färdigbyggd. Därefter utses en ny styrelse bland er som köpt en bostad i föreningen. Ni får hjälp och stöd att komma i gång. 

Vad det innebär att vara medlem i bostadsrättsföreningen framgår av stadgar, upplåtelseavtal och bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. 

Besittningsrätt 

Du har en besittningsrätt till din bostad som är obegränsad i tid, vilket innebär att du enbart kan sägas upp för avflyttning om du inte betalar fastlagda avgifter till föreningen eller allvarligt bryter mot föreningens regler för boendet. Bostadsrätten kan säljas eller ärvas på samma sätt som andra tillgångar.  

Förvaltning 

Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas. Det finns inget som hindrar att medlemmarna sköter vissa delar av förvaltningen själva, men för att ni i föreningen i lugn och ro ska komma in i arbetet upphandlas externt stöd under det första verksamhetsåret.   

Ekonomi 

I samband med köp av en nyproducerad bostadsrätt betalas en insats till föreningen enligt fastställd prislista och du får en ekonomisk andel i föreningen. Utöver den initiala insatsen betalar du en månadsavgift. Den ska täcka bostadsrättens andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar samt drifts- och underhållskostnader. Eftersom föreningens medlemmar själva avgör hur förvaltningen ska skötas, kan ni själva avgöra vem som ska handha förvaltningen och på vilken nivå den ska ligga. 

Vill du veta mer om hur man kommer i gång med styrelsearbete kan du läsa i vår handbok som vi ger till alla våra köpare: styrelsearbete i bostadsrättsförening (länkt ill pdf)

 

Hitta ditt nya boende och bostad

 

Hitta bostad