MARKFÖRVÄRV

Ekeblad Bostad arbetar aktivt med att förvärva såväl kommunal som privat mark. Det kan vara råmark till redan detaljplanelagd och byggklar mark. Vi utför projekt av varierande storlek och tar gärna ett helhetsgrepp om ett projekts utformning för att på så sätt bidra till mer värde och fler kvaliteter i området. Vi gillar när vi får ha en aktiv roll men är samtidigt lyhörda för kommuners och markägares tankar och förväntningar.

Vi vill att såväl boende, kommun och samarbetspartners ska känna stolthet för våra bostadsprojekt. Vi har bred kompetens när det kommer till framtagande av detaljplaner, markförvärv och markanvisningar. Vi bygger fullt utvecklade bostadsområden och vid behov även den tillhörande infrastrukturen som gator, VA, skolor, lekplatser och grönytor. Självklart ser vi också till att alla nödvändiga förberedande undersökningar och inventeringar utförs på rätt sätt. Standardiserade processer, erfarenhetöverföring och ansvarstagande i våra samarbeten gör oss till en pålitlig och långsiktig partner. Vi är finansiellt starka med en god genomförandeförmåga.

Ekeblad Bostad samarbetar idag med kommuner, arkitektfirmor, byggbolag, privata markägare och bostadsbyggare. Vi bygger i många av Sveriges kommuner, både i mindre och större tillväxtorter. Har ni en projektidé men inte resurserna att driva projektet på egen hand? Planlagd mark där ni vill testa en idé eller har ni ett projekt där vissa delar inte riktigt passar er kärnverksamhet? Vi är alltid öppna för att diskutera nya projektmöjligheter och lämnar gärna referenser från andra kommuner, entreprenörer och markägare.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!AKTUELLA PROJEKT