Bostäder söker mark

Ekeblad Bostad arbetar aktivt med att förvärva såväl kommunal som privat mark. Det kan vara råmark till redan detaljplanelagd och byggklar mark. Vi utför projekt av varierande storlek och tar gärna ett helhetsgrepp om ett projekts utformning för att på så sätt bidra till mer värde och fler kvaliteter i området. Vi gillar när vi får ha en aktiv roll men är samtidigt lyhörda för kommuners och markägares tankar och förväntningar.

Vi har bred kompetens när det kommer till framtagande av detaljplaner, markförvärv och markanvisningar. Vi bygger fullt utvecklade bostadsområden tillsammans med tillhörande infrastruktur som gator, VA, skolor, lekplatser och grönytor. Standardiserade processer, erfarenhetsåterföring och ansvarstagande i våra samarbeten gör oss till en pålitlig och långsiktig partner. Vi är finansiellt starka med en god genomförandeförmåga.

Ekeblad Bostad samarbetar idag med kommuner, arkitektfirmor, byggbolag, privata markägare och bostadsbyggare. Vi bygger i många av Sveriges kommuner, både i mindre och större tillväxtorter. Har ni en projektidé men inte resurserna att driva projektet på egen hand? Planlagd mark där ni vill testa en idé eller har ni ett projekt där vissa delar inte riktigt passar er kärnverksamhet? Vi är alltid öppna för att diskutera nya projektmöjligheter och lämnar gärna referenser från andra kommuner, entreprenörer och markägare.

KONTAKT

Mark för bostäder?

Vi arbetar aktivt med markförvärv och samarbeten. Har du mark som du vill sälja eller andra möjligheter att diskutera är du välkommen att kontakta oss.  AKTUELLA PROJEKT

  Antal rum
  Bostadsyta
  Pris
  Avgift
  Status
  Inflyttning

  5 rum och kök
  112,5 kvm
  från 1 795 000 kr
  5 167 kr/mån
  Säljstartat
  -

  Antal rum
  Bostadsyta
  Pris
  Avgift
  Säljstart
  Inflyttning

  3-5 rum och kök
  73-115 kvm
  1 695 000 - 2 495 000 kr
  3 417 – 5 382 kr/mån
  September 2020
  Kvartal 3-4 2022

  Antal rum
  Bostadsyta
  Pris
  Avgift
  Status
  Inflyttning

  5 rum och kök
  112,5 kvm
  från 1 995 000 kr
  ca  5 208 kr/mån
  Säljstartat - byggstartat
  -

  Antal rum
  Bostadsyta
  Pris
  Avgift
  Status
  Inflyttning

  5 rum och kök
  115 kvm
  från 1 995 000 kr
  5 491 kr/mån
  under produktion
  Etapp 1 Q4 - 2021, Etapp 2 Q2 2022

  Antal rum
  Bostadsyta
  Pris
  Avgift
  Säljstart
  Inflyttning

  5-6 rum och kök
  115 - 140 kvm
  ej fastställt
  ej fastställt
  Kvartal 1 - 2021
  Kvartal 4 - 2022