PÅVERKA DITT FRAMTIDA BOENDE

Många människor önskar kunna vara med och påverka utformandet av sitt framtida boende. En byggform som blivit vanligare och som tar avstamp i att ge människor ökat inflytande över byggprocessen är byggemenskaper. Konceptet har sitt ursprung i Tyskland och erbjuder blivande boenden en möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att utforma sitt blivande hus och område. I den traditionella betydelsen av konceptet agerar byggemenskapen byggherre och flyttar därefter in i det hus man planerat och låtit uppföra. 

EN BYGGEMENSKAP I HYBRIDFORM

Att utveckla ett gemensamhetsboende är samtidigt en komplex och tidskrävande process som förutom kunskap och engagemang kräver kapital. Många goda initiativ fastnar på idéplanet eller blir oerhört långdragna. Ekeblad Bostad vill vara en del av lösningen och erbjuder därför en form av byggemenskap där Ekeblad säkrar finansiering och därefter agerar byggherre på uppdrag av byggemenskapen. Genom att ge byggemenskapen största möjliga beslutsutrymme inom ramen för redan beprövade lösningar och strukturer, kan vi tillsammans öka chansen att idéer blir till verklighet.

Läs gärna mer om vårt erbjudande för byggemenskaper i vår broschyr BO2 Tillsammans!

 

Byggemenskap och vårt koncePt bo2

Med utgångspunkt i vårt bo2-koncept kan vi möjliggöra för byggemenskaper att uppnå sina bostadsdrömmar. Tillsammans gör vi verklighet av idéer.
Har du en idé? Välkommen att kontakta oss.AKTUELLA PROJEKT

Snösparven

SÅNGHUSVALLEN - ÖSTERSUND

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Säljstart
Inflyttning

5 rum och kök
115 kvm
från 1 765 000 kr
ca  5 490 kr/mån
Byggstartat
Kvartal 2 - 2021

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Status
Inflyttning

5 rum och kök
112,5 kvm
från 1 795 000 kr
5 167 kr/mån
Säljstartat
-

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Säljstart
Inflyttning

3-5 rum och kök
73-115 kvm
1 695 000 - 2 495 000 kr
3 417 – 5 382 kr/mån
September 2020
Kvartal 3-4 2022

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Status
Inflyttning

5 rum och kök
115  kvm
Från 2.270.000 kr
Ca 5.000 kr/mån
Säljstartat
2021/ 2022

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Status
Inflyttning

5 rum och kök
112,5 kvm
från 1 995 000 kr
ca  5 208 kr/mån
Säljstartat
-

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Säljstart
Inflyttning

5 rum och kök
115 kvm
från 1 995 000 kr
ca 5 491 kr/mån
september 2020
Kvartal 4 - 2021

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Säljstart
Inflyttning

5-6 rum och kök
115 - 140 kvm
-
-
Kvartal 3 - 2020
Kvartal 4 - 2021

Antal rum
Bostadsyta
Pris
Avgift
Säljstart
Inflyttning

4 rum och kök
83,5 kvm
från 2 345 000 kr
3 599 kr/mån
Byggstartat
Kvartal 4 - 2021