PÅVERKA DITT FRAMTIDA BOENDE

Många människor önskar kunna vara med och påverka utformandet av sitt framtida boende. En byggform som blivit vanligare och som tar avstamp i att ge människor ökat inflytande över byggprocessen är byggemenskaper. Konceptet har sitt ursprung i Tyskland och erbjuder blivande boenden en möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att utforma sitt blivande hus och område. I den traditionella betydelsen av konceptet agerar byggemenskapen byggherre och flyttar därefter in i det hus man planerat och låtit uppföra. 

EN BYGGEMENSKAP I HYBRIDFORM

Att utveckla ett gemensamhetsboende är samtidigt en komplex och tidskrävande process som förutom kunskap och engagemang kräver kapital. Många goda initiativ fastnar på idéplanet eller blir oerhört långdragna. Ekeblad Bostad vill vara en del av lösningen och erbjuder därför en form av byggemenskap där Ekeblad säkrar finansiering och därefter agerar byggherre på uppdrag av byggemenskapen. Genom att ge byggemenskapen största möjliga beslutsutrymme inom ramen för redan beprövade lösningar och strukturer, kan vi tillsammans öka chansen att idéer blir till verklighet.

Läs gärna mer om vårt erbjudande för byggemenskaper i vår broschyr BO2 Tillsammans!

 

Byggemenskap och vårt koncePt bo2

Med utgångspunkt i vårt bo2-koncept kan vi möjliggöra för byggemenskaper att uppnå sina bostadsdrömmar. Tillsammans gör vi verklighet av idéer.
Har du en idé? Välkommen att kontakta oss.  AKTUELLA PROJEKT

  Antal rum
  Bostadsyta
  Pris
  Avgift
  Status
  Inflyttning

  5 rum och kök
  112,5 kvm
  från 1 795 000 kr
  5 167 kr/mån
  Säljstartat
  -

  Antal rum
  Bostadsyta
  Pris
  Avgift
  Säljstart
  Inflyttning

  3-5 rum och kök
  73-115 kvm
  1 695 000 - 2 495 000 kr
  3 417 – 5 382 kr/mån
  September 2020
  Kvartal 3-4 2022

  Antal rum
  Bostadsyta
  Pris
  Avgift
  Status
  Inflyttning

  5 rum och kök
  112,5 kvm
  från 1 995 000 kr
  ca  5 208 kr/mån
  Säljstartat - byggstartat
  -

  Antal rum
  Bostadsyta
  Pris
  Avgift
  Status
  Inflyttning

  5 rum och kök
  115 kvm
  från 1 995 000 kr
  5 491 kr/mån
  under produktion
  Etapp 1 Q4 - 2021, Etapp 2 Q2 2022

  Antal rum
  Bostadsyta
  Pris
  Avgift
  Säljstart
  Inflyttning

  5-6 rum och kök
  115 - 140 kvm
  ej fastställt
  ej fastställt
  Kvartal 1 - 2021
  Kvartal 4 - 2022