Vilka vi är

Ekeblad Bostad grundades 2010 med en tydlig idé – att ge fler möjligheten att ta ett kliv in på bostadsmarknaden och få tillgång till en bostad som passar den aktuella livssituationen.  

Genom att arbeta med bostadskoncept där bra lösningar återanvänds i kombination med tydliga processer och ett stort fokus på lärande och förbättring har vi visat att det går.  Idag, 11 år senare, har vi byggt över 1200 bostäder runt om i Sverige – från Ystad i söder till Luleå i norr.

Vi finns idag på fyra orter, med huvudkontor i Göteborg och satelitkontor i Örnsköldsvik, Karlstad och Skåne. 

Vad vi gör

Vår verksamhet handlar i grunden om att förvärva mark, ta fram bostadskoncept, handla upp byggentreprenader och sälja bostäderna (om än inte nödvändigtvis i den här ordningen). Majoriteten av våra bostadsprojekt sker helt i egen regi där marken förvärvas av kommunen eller privata markägareVi bygger både bostadsrätter och hyresrätter. För själva byggnationen av våra bostäder anlitar vi stora och medelstora byggbolag, ofta med en lokal förankringProjektledare och arkitekter från Ekeblad Bostad driver arbetet från tidigt skede med markförvärv, utformning, projektering och genomförande och är med hela vägen fram till inflyttning i bostaden.

Kompetens, passion och stabila finanser

Hos oss arbetar arkitekter, projektledare, affärsutvecklare och marknadsförare tätt tillsammans i bostadsprojektets alla skeden. Vi har den gemensamma passionen att vi alla känner engagemang för bostäder även om det är ur olika infallsvinklar. När känsla för arkitektur blandas med ett intresse för byggteknik, ekonomi, innovation och en nyfikenhet för samhället vi verkar i, blir vårt bidrag till samhällsbyggandet klokare och våra idéer får större möjlighet att bli till verklighetVi bygger i många av Sveriges kommuner, både i mindre och större tillväxtorter, från norr till söder.I dagsläget producerar vi cirka 300 bostäder årligen. Ekeblad Bostad är ett privatägt bolag. 

“..för byggnation av våra bostäder anlitar vi stora och medelstora byggbolag, ofta med en lokal förankring.”

Miljö och samhällsnytta

Vi vill skapa förutsättningar
för ett hållbart samhälle

Med människan i fokus

 

När vi utformar våra bostadsområden vill vi bidra till levande grannskap med stark gemenskap. Vi vill att du ska längta hem.

 

 

Läs mer  >

Med omsorg om miljön

 

Vi vill att det ska vara enkelt att bo och leva hållbart i våra bostäder. Vi arbetar kontinuerligt med att göra båda vårt och köparen av bostadens klimatavtryck på planeten mindre.

 

Läs mer 

Med ekonomin som förutsättning

 

Vi vill att fler ska få chansen in på bostadsmarknaden. Genom att arbeta med effektiva byggprocesser, bygga bostäder med låg energiförbrukning och erbjuda kloka materialval kan vi sänka boendekostnaderna och skapa förutsättningar för ett ekonomiskt hållbart boende

 

Läs mer  >

Sponsring & välgörenhet

Med ett helhetsperspektiv på boendeekonomi, samhörighet och smarta gröna lösningar vill vi vara med och skapa långsiktiga förutsättningar för ett välmående samhälle. Ytterligare en del av vårt sätt att bidra till samhället sker genom bidrag och sponsring till olika organisationer.

Läs mer >

Att arbeta hos oss

Hos oss arbetar arkitekter, projektledare, ekonomistöd, affärsutvecklare och marknadsförare tätt tillsammans. Det nära samarbetet ger en ökad förståelse för de olika disciplinerna och tillsammans är vi ett starkt team som kan se helheten i våra projekt. Viljan till förbättringar och en genuin önskan om att nästa projekt ska bli än bättre det förra genomsyrar allt vi gör. Engagemang i projekt, kunder och människor tror vi gör både jobbet roligare och bolaget bättre.
Se våra medarbetare

Som medarbetare hos oss både får man och förväntas man att ta stort ansvar. Samtidigt hjälper vi varandra när någon behöver stöd eller avlastning. Arbetet är många gånger självständigt men resultaten är gemensamma. På samma sätt som långsiktig lönsamhet är viktigt för oss, är vi övertygande om att långsiktig hälsa är en framgångsfaktor, såväl för individen som för arbetet. Vi uppmuntrar till träning och rörelse och genomför aldrig en konferens utan pulshöjande aktiviteter!

Vi befinner oss i en expansiv fas och söker med jämna mellanrum fler medarbetare. Vi använder uteslutande extern professionell hjälp vid rekrytering och annonserar ut lediga tjänster på vår LinkedIn-sida. Följ oss därför gärna på LinkedIn för att ta del av lediga tjänster och allt annat som händer i bolaget.

Finans och siffror

Bolaget i siffror

Omsättning

ca 1 Mdkr

Eget kapital

ca 510 Mkr

Anställda

15 st

Bostäder

1250 st

Integritetspolicy

Vi är måna om våra
kunders integritet

Vi är måna om att skydda din personliga integritet och behandlar information och personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. 

Integritetspolicy